Articles

New Belgian Companies Code heads for Parliament

Stibbe - New Belgian Companies Code heads for Parliament

New Belgian Companies Code heads for Parliament

28.05.2018 BE law

Last Friday, the 25th of May, the Council of Ministers approved the text of the draft law for a new Companies Code.

The new Companies Code will fundamentally alter current Belgian company law and will in general offer more flexibility to companies and their shareholders. Some interesting innovations include a cap on directors’ liability, multiple voting shares and an extremely flexible legislative framework for BVBAs / SPRLs.

The draft law is expected to be submitted to Parliament in the following weeks. Final parliamentary approval will probably follow in the fall of this year. 

More details regarding the transitional provisions are not known yet. However, according to previous versions of the draft law, the new Companies Code would apply to new companies as from ten days after its publication date in the Official Journal and to existing companies as from the 1st of January 2020.

Team

Related news

08.04.2021 NL law
De Wet zorgplicht kinderarbeid en de opkomst van human rights due diligence; van vrijwilligheid naar verplichting

Articles - Op 13 november 2019 is de Wet zorgplicht kinderarbeid (“WZK”) gepubliceerd in het Staatsblad. Na inwerkingtreding zal de WZK ondernemingen die aan Nederlandse eindgebruikers goederen verkopen of diensten leveren verplichten om gepaste zorgvuldigheid te betrachten en te voorkomen dat die goederen en/of diensten met behulp van kinderarbeid tot stand zijn gekomen.

Read more

07.04.2021 NL law
Duurzaamheidsverslaggeving in een hogere versnelling. Laveren tussen wereldwijde convergentie en ‘Europe first’

Articles - Duurzaamheid is hot en in het verlengde daarvan staat ook verslaggeving over duurzaamheid – duurzaamheidsverslaggeving– in het centrum van de belangstelling. Op dit moment is sprake van een lappendeken of alfabetsoep: een brij van richtlijnen, standaarden en aanbevelingen op het gebied van duurzaamheidsverslaggeving. Hier lijkt echter snel verandering in te komen.

Read more