Articles

Belgian VAT: Government reactivates option to tax immovable property leasing to professionals

Belgian VAT: Government reactivates option to tax immoveable property

Belgian VAT: Government reactivates option to tax immovable property leasing to professionals

28.03.2018 BE law

We reported before [1] on the consensus of the Belgian Federal Government to introduce an option to make the leasing of immovable property between professionals subject to VAT. This initiative was aborted due to budgetary constraints, but the Government has now agreed to reactivate it: this option to tax will be introduced as of 1 October 2018.

Traditionally, leasing immovable property is exempt from VAT in Belgium. However, there are exceptions to this rule, which are all subject to specific conditions. These exceptions include letting parking spaces, letting warehouses, and financial leasing agreements, among others.

 The current Government initiative entails the introduction of another exception: in a B2B context (i.e.: if the landlord and tenant are professionals who are subject to VAT) parties can opt to charge VAT on the leasing of the immovable property in question. The application of VAT will be advantageous to the landlord because it will be allowed to recover the VAT charged on the construction costs or on the acquisition price of a new building, whereas in most scenarios, the VAT payable on the rent will not lead to an increased cost for the tenant, who will be able to deduct the VAT on the rent. For those professional tenants who are not entitled to deduct VAT or could only deduct part of it, the rent increase can be avoided if parties do not opt for VAT. This is not without consequence for the landlord, however, who will then lose the right to deduct the VAT on the cost of construction or on the acquisition price of the property. Parties will then need to agree on a rent that would compensate the non-deductible VAT. 

Since the VAT recovery by landlords is expected to have a serious impact on the Government’s budget, certain mitigating measures will be implemented: 

  • In principle, the option to tax will only be available for new buildings (including substantially renovated buildings) for which no construction or design costs were made before 1 October 2018. This allows the new measure to be implemented gradually.
  • Leases that are subject to VAT under this new option scheme will also be able to benefit from reduced VAT rates if applicable (e.g.: the 6% VAT rate for school buildings), but this is somewhat compensated by an extension of the ordinary adjustment period. The current VAT deduction adjustment period of 15 years for buildings would indeed be extended to 25 years for buildings that are let under this new option scheme. This reduces the risk that the amount of VAT deducted by the landlord would not be fully recovered by the Treasury via the VAT on the rent received during the adjustment period.

Along with the introduction of the option to tax, short-term leasing would also become subject to VAT in any event, except for leasing of residential property or immovable property whose use is destined for socio-cultural activities.

At this time, no further information is available on the conditions and formalities of this reactivated tax option, but our tax team is monitoring the developments closely on this matter and is available to discuss any further questions you may have.

Footnotes:

  1. Please consult the newsletter of the 4 August 2017 for more information

Related news

27.08.2018 BE law
Actualia: Het BIM-referentieprotocol: eerste stap in de (o.m. juridische) omkadering van BIM in België

Articles - “BIM” is niet louter het werken in 3D. BIM is een manier van samenwerken in de bouwsector. Met behulp van digitale technologie (o.a. bouwinformatiemodellen) wordt informatie gestructureerd beschreven, beheerd en uitgewisseld tijdens de volledige levenscyclus van een project (van programmafase tot exploitatiefase).

Read more

12.09.2018
Nadere uitleg van de Hoge Raad over 'op de zaak betrekking hebbende stukken'

Short Reads - De Hoge Raad heeft in drie belangwekkende arresten van 17 augustus 2018 een nadere uitleg gegeven over het verstrekken van op de zaak betrekking hebbende stukken. De drie arresten gaan over belastingzaken maar zij zijn relevant voor het hele bestuursrecht. In dit blogbericht gaan wij in op deze arresten en de betekenis daarvan voor de praktijk. Wij zullen in het bijzonder stilstaan bij de wijze waarop de Hoge Raad oordeelt over het verstrekken van gegevens bij geautomatiseerde besluitvorming.

Read more

07.08.2018 NL law
Dutch international taxation - current developments

Short Reads - The global debate on alleged aggressive international tax planning initiated by the G20/OECD and the EU, is an important driver of the current developments in the field of international taxation. The following is a high level summary of certain developments relevant for the Netherlands:

Read more

28.08.2018 NL law
FIDIC 2017: de gewijzigde geschillenregeling

Articles - De FIDIC modelcontracten bevatten een snelle geschillenregeling waarbij partijen één of drie onafhankelijke deskundigen, de zogenaamde Dispute Adjudication Board (DAB), om een bindende beslissing kunnen vragen. Indien een partij zich niet kan vinden in de DAB beslissing, kan vervolgens een arbitrageprocedure worden gestart. Een belangrijk voordeel van een DAB is dat geschillen tussen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer snel kunnen worden beslecht door de DAB. Dit is zowel in het belang van de opdrachtgever als de opdrachtnemer. 

Read more

Our website uses cookies: third party analytics cookies to best adapt our website to your needs & cookies to enable social media functionalities. For more information on the use of cookies, please check our Privacy and Cookie Policy. Please note that you can change your cookie opt-ins at any time via your browser settings.

Privacy – en cookieverklaring