Speaking slot

Erik Valgaeren speaks during a seminar on Blockchain technology, organised by KU Leuven

Erik Valgaeren speaks during a seminar on Blockchain technology, organised by KU Leuven

Erik Valgaeren speaks during a seminar on Blockchain technology, organised by KU Leuven

20.06.2018 BE law

Blockchain technology: Opportunities for legal-economic practice

Blockchain technology is used for recording indelible transactions. Although it is still in its early stages and surely undergoing constant development, many  already agree that this technology can and will have an important impact on many sectors. Many traditional processes (the list of which can be almost endless) in the government, the legal profession, judicial departments, and the notarial profession lend themselves to blockchain applications. Some industries have already used blockchain as means to create smoother processes with multiple parties and for the exchange of documents. And more industries will follow indeed. How do these sectors perceive the blockchain evolution (or rather: revolution)? This seminar allows various industrial players to answer this question. Previously, important technical and legal bases of this technology are explained and illustrated using the example par excellence: bitcoin.

Erik Valgaeren, TMT partner at Stibbe Brussels, takes part in a panel session on Blockchain in practice

For more information, or for registration to this workshop organized by the Centre for IT & IP law (CiTiP) of KU Leuven, please click here (seminar in Dutch).

 

 

Team

Related news

18.06.2021 NL law
FAQ: Wat houdt het Wetsvoorstel elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) in en wat is de verhouding tot de AVG?

Short Reads - (Digitale) gegevensuitwisseling in de zorg is een actueel thema. Illustratief is een item bij EenVandaag van april 2021 waarin de analoge werkwijze bij gegevensuitwisseling in de zorg wordt aangekaart, maar ook dit artikel in het NRC van afgelopen maand waarin verslag werd gedaan van een datalek waardoor duizenden gevoelige patiëntgegevens op straat kwamen te liggen. 

Read more

04.05.2021 NL law
Participatie en privacyregels: hoe te combineren onder de Omgevingswet?

Short Reads - In het stelsel van de Omgevingswet (Ow) is een belangrijke rol bedacht voor participatie bij de totstandkoming van besluiten. Het beoogde resultaat: tijdig belangen, meningen en creativiteit op tafel krijgen en daarmee een groter draagvlak en kwalitatief betere besluitvorming bereiken. Door een grotere betrokkenheid van meer personen gaan overheden en initiatiefnemers ook meer persoonsgegevens verwerken. Dit brengt privacyrisico’s met zich mee. Wat regelt de Ow op het gebied van privacy, de verwerking van persoonsgegevens en datagebruik?

Read more

04.03.2021 BE law
Webinar: Responding to Personal Data Breaches in the Post-GDPR era

Seminar - On 24-26 March 2021 ERA (Adademy of European Law) organises an online Conference "Responding to Personal Data Breaches in the Post-GDPR era". Erik Valgaeren, our Brussels TMT partner, addresses the topic "Managing personal data breach in a complex international scenario", including cross border cases in the EU and breaches at non-EU establishments.

Read more

18.05.2021 NL law
Kroniek: De bestuursrechtelijke aspecten van de AVG

Articles - Tom Barkhuysen, Steven Bastiaans en Fatma Çapkurt (Universiteit Leiden) schreven samen de eerste editie van de nieuwe jaarlijkse NTB kroniek: de bestuursrechtelijke aspecten van de AVG. Hierin bespreken zij onder meer de meest relevante (bestuursrechtelijke) jurisprudentie van het afgelopen jaar op het gebied van de AVG.

Read more