Articles

Het toepassingsgebied van MiFID II in België

Het toepassingsgebied van MiFID II in België

Het toepassingsgebied van MiFID II in België

10.07.2018 BE law

Sarah De Dijn bespreekt het toepassingsgebied van MiFID II in België in het tijdschrift Bank- en Financieel Recht / Droit bancaire et financier.

Richtlijn 2014/65/EU1 (“MiFID II"), die van toepassing is sinds 3 januari 2018 en die Richtlijn 2004/39/EG2 (“MiFID I") vervangt, houdt een aantal belangrijke veranderingen in voor de regulering van financiële markten. Sarah De Dijn staat stil bij de wijzigingen aan het toepassingsgebied van de MiFID-bepalingen, zoals deze in België werden geïmplementeerd bij Wet van 21 november 20173 en dit hoofdzakelijk voor het verstrekken en/of uitoefenen van beleggingsdiensten en/of -activiteiten door beleggingsondernemingen.

Bibliografie:

De Dijn, S., « Het toepassingsgebied van MiFID II in België », D.B.F.-B.F.R., 2017/5, p. 279-297.

Related news

05.07.2019 NL law
Consultation to extend shareholder notification obligations

Short Reads - Stibbe has taken part in the public consultation concerning the draft Act on the extension of substantial holding notification obligations, which was commissioned by the Dutch Minister of Finance.​ In its consultation response, Stibbe objected to the draft bill and recommended it be abandoned.

Read more

01.07.2019 NL law
Dutch government publishes plans to combat money laundering

Short Reads - The Dutch Minister of Finance and Minister for Justice and Security published a joint letter today (1 July 2019) that they sent to the Dutch Parliament containing plans to combat money laundering (click here to read the letter in full, in Dutch). These new plans follow recent scrutiny in the Netherlands and Europe relating to money laundering. Some of the plans are far reaching, and will lead to practical implications for our clients if these plans are transposed into Dutch law.

Read more

26.05.2019 NL law
Duurzaamheidsverplichtingen voor de financiële sector: een overzicht

Articles - De komende jaren zal de financiële sector zich actiever dan voorheen moeten bezighouden met het klimaat en de verantwoordelijkheid die de sector draagt voor het milieu en de maatschappij. In rap tempo wordt er wet- en regelgeving ontwikkeld die financiële ondernemingen en aandeelhouders verplichten om aandacht te geven aan deze nieuwe rol die zij vervullen in de verduurzaming van de financiële sector en de maatschappij als geheel. 

Read more

Our website uses functional cookies for the functioning of the website and analytic cookies that enable us to generate aggregated visitor data. We also use other cookies, such as third party tracking cookies - please indicate whether you agree to the use of these other cookies:

Privacy – en cookieverklaring