Articles

Het toepassingsgebied van MiFID II in België

Het toepassingsgebied van MiFID II in België

Het toepassingsgebied van MiFID II in België

10.07.2018 BE law

Sarah De Dijn bespreekt het toepassingsgebied van MiFID II in België in het tijdschrift Bank- en Financieel Recht / Droit bancaire et financier.

Richtlijn 2014/65/EU1 (“MiFID II"), die van toepassing is sinds 3 januari 2018 en die Richtlijn 2004/39/EG2 (“MiFID I") vervangt, houdt een aantal belangrijke veranderingen in voor de regulering van financiële markten. Sarah De Dijn staat stil bij de wijzigingen aan het toepassingsgebied van de MiFID-bepalingen, zoals deze in België werden geïmplementeerd bij Wet van 21 november 20173 en dit hoofdzakelijk voor het verstrekken en/of uitoefenen van beleggingsdiensten en/of -activiteiten door beleggingsondernemingen.

Bibliografie:

De Dijn, S., « Het toepassingsgebied van MiFID II in België », D.B.F.-B.F.R., 2017/5, p. 279-297.

Related news

05.09.2018 NL law
Consultation on additional remuneration restrictions within the financial sector

Short Reads - A team from Stibbe has participated in the public consultation launched by the Minister of Finance on additional remuneration restrictions within the financial sector. In their response (in Dutch), the Stibbe team pointed out that there are several legal objections to the proposed measures. Furthermore, the team has raised questions regarding the necessity and legal justification for introducing these additional measures.

Read more

16.07.2018 NL law
ISDA publishes consultation on benchmark fallbacks

Short Reads - ISDA publishes consultation on benchmark fallbacks. As part of an initiative to amend its standard derivatives documentation to facilitate the replacement of existing interbank offered rates (IBORs) by risk free rates (RFRs), the International Swaps and Derivatives Association (ISDA) has published a consultation paper on certain adjustments required to such RFRs.

Read more

23.07.2018 NL law
Evaluatie Wbfo en start consultatie over mogelijke wijzigingen/wettelijke maatregelen voor vaste beloning

Short Reads - Op 17 juli 2018 heeft de minister van Financiën de twee rapporten over de evaluatie van de Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen (Wbfo) aangeboden aan de Tweede Kamer. Tevens is een maatschappelijke consultatie naar drie wettelijke maatregelen met betrekking tot de vaste beloningen geopend.

Read more

11.07.2018 NL law
Update initiatiefwetsvoorstel introductie instemmingsrecht en aanscherping vaste beloning bankiers

Short Reads - Op 25 april 2018 heeft de Afdeling advisering van de Raad van State (hierna Raad van State) een kritisch advies uitgebracht over het initiatief-wetsvoorstel om de wet op het financieel toezicht (Wft) te wijzigen. Op 5 juli 2018 is dit advies tezamen met de reactie van de initiatiefnemers van het wetsvoorstel op het advies van de Raad van State gepubliceerd, evenals het aangepaste wetsvoorstel dat is aangeboden aan de Tweede Kamer.

Read more

Our website uses cookies: third party analytics cookies to best adapt our website to your needs & cookies to enable social media functionalities. For more information on the use of cookies, please check our Privacy and Cookie Policy. Please note that you can change your cookie opt-ins at any time via your browser settings.

Privacy – en cookieverklaring