Short Reads

Can an SPV be misled before it exists?

Can an SPV be misled before it exists?

Can an SPV be misled before it exists?

31.07.2018

Transactions are regularly structured through special purpose vehicles (SPVs). An SPV is often established at the end of the negotiations, just before signing the agreement. The other party to the agreement provides information and raises certain expectations during the negotiations. The individuals negotiating for the SPV do not necessarily become officers of the SPV once it is established.

Examples of legal structures using SPVs are:

  • contracts to design, build, finance, maintain and operate (DBFMO contracts);
  • securitizations;
  • mergers & acquisitions.

After having entered into the agreement, the SPV may discover that the other party withheld certain information during the negotiations, thereby violating a disclosure obligation. The other party may have also made false statements. This may result in the SPV having a less favourable position that originally intended. Can the SPV then invoke error? Or is this not possible, as the SPV did not exist during the negotiations?

The same questions apply to the interpretation of the contract. Can an SPV rely on expectations about the meaning of certain provisions if they were raised before the SPV was established?

In the 2017-2018 Proceedings of the Dutch Association of Corporate Litigation (Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation, published end of July 2018) I defend the position that an SPV has pre-contractual rights. It would be unacceptable for the other party to an agreement to have a licence to provide incorrect information. Although many lawyers would probably agree with this position, the legal grounds for the pre-contractual rights of a non-existing party are not clear. In my contribution to the Proceedings, I examine three legal grounds:

  1. acting on behalf of a legal entity in formation;
  2. acting on behalf of a principal whose name will be given in due time;
  • attribution of knowledge.

My conclusion is that one size does not fit all. Different legal grounds will apply in different situations, and a broad interpretation or analogous application will often be required. But the SPV certainly need not remain empty-handed.

For more information with regard to this subject, please contact Branda Katan.

Team

Related news

16.07.2021 NL law
Wet verruiming van mogelijkheden tot het verbieden van rechtspersonen in het Staatsblad gepubliceerd

Short Reads - De Wet verruiming van de mogelijkheden tot het verbieden van rechtspersonen is op 1 juli 2021 in het Staatsblad gepubliceerd en treedt op 1 januari 2022 in werking. De wetgever beoogt met de nieuwe regeling de mogelijkheden uit te breiden om in te grijpen bij rechtspersonen waarvan het doel of de activiteiten in strijd zijn met de openbare orde en die daarmee de samenleving bedreigen.

Read more

16.07.2021 NL law
Werkingsduur Tijdelijke Wet COVID-19 Justitie & Veiligheid verlengd tot 1 augustus 2021

Short Reads - De vervaldatum van de Tijdelijke Wet COVID-19 Justitie & Veiligheid (“de Tijdelijke wet”) is bij Koninklijk Besluit vastgesteld op 1 augustus 2021. Naar verwachting wordt de werkingsduur van de Tijdelijke wet verlengd tot 1 oktober 2021. Echter, dit is pas zeker als er een nieuw verlengingsbesluit in het Staatsblad wordt gepubliceerd. 

Read more

16.07.2021 NL law
Wetsvoorstel Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies ingediend

Short Reads - Op 23 april 2021 is het wetsvoorstel Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies samen met de memorie van toelichting ingediend bij de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel vloeit voort uit de gewijzigde vierde Europese anti-witwasrichtlijn. Het doel van de richtlijn is het voorkomen van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en terrorismefinanciering.

Read more

13.07.2021 NL law
Voortgang wetsvoorstel inzake evenwichtige man/vrouwverhouding

Short Reads - Op 11 februari 2021 is het wetsvoorstel inzake evenwichtige man/vrouwverhouding aangenomen door de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel is momenteel in behandeling bij de Eerste Kamer. Het wetsvoorstel introduceert een wettelijk diversiteitsquotum voor RvC’s van beursvennootschappen. Daarnaast moeten grote NV’s en BV’s ambitieuze en passende doelen in de vorm van een streefcijfer vaststellen om genderdiversiteit in het bestuur, RvC en senior management te bevorderen.

Read more