Inside Stibbe

Stibbe Charity Weeks December 2017

Stibbe Charity Weeks December 2017

Stibbe Charity Weeks December 2017

08.01.2018

In December, our colleagues at the Brussels and Luxembourg offices participated in a number of activities to raise awareness and money for various charities.

Here’s a summary of the activities that took place during those weeks of giving.

  • Thirty-five Stibbees defied the cold and rain to participate in the Warmathon in Brussels. Together they ran and walked 301.6 km.
  • There was a fierce football game between Team Partners & Counsel against Team Associates & Staff. It was a very close game won: 4 – 6!
  • Some special fundraising events organized by one’s own initiatives or of the department required creativity and even culinary skills: dessert sale, hotdog sale, yoga, raffle sale, … and many others.
  • There were 18 internal Stibbe challenges. One of the biggest was the Shoebox Challenge: all Stibbees were challenged to fill a shoebox with non-perishable food, which would be distributed to the homeless. Stibbees filled up 127 shoeboxes by the end of the charity weeks. For the cycling challenge, ten Stibbe cyclists rode 3259 km in participation with the worldwide Festive500 initiative.

The charities that were beneficiaries of the Stibbe Charity Weeks are: Viva for life, Toekomsatelier/Atelier de l’avenir, Blijdorp Bubao project, Fonds Ngangi, Gandalf, Mothers for Mothers, Luxembourg Red Cross, Shelter, Lawyers Without Borders, Music for Life, Skateistan, Kom op tegen kanker, and The Samaritans.

Elisabeth Matthys was interviewed by Studio Brussels about our charity weeks. Click here to hear the interview (in Dutch).

Stibbe and the Stibbees raised €16,252 total for the different charities.

Let’s see if we can beat that in December 2018!

Stibbe charity weeks december 2017

Related news

26.02.2020 BE law
18 March 2020: Erik Valgaeren sheds a light on the legal perspectives of industrial data during a Beltug conference

Speaking slot - In this era of digitisation, data is often called the 'new gold' or 'oil'.  In our aim to gain more insights that will lead us to higher revenue, new market opportunities or new regions, we are analysing data at full throttle. But it needs to be handled with care, using a data architecture that follows your general strategy while ensuring solid security, quality, etc.

Read more

24.02.2020 EU law
MER-screening: Raad van State zet de puntjes op de ‘i’

Articles - De opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan is een tijdrovend en kostelijk proces. De noodzaak tot de opmaak van een MER-rapport maakt dit proces er niet eenvoudiger op. Plan-MER-screenings kunnen het planproces op lokaal niveau sterk vereenvoudigen. Dit mag evenwel niet licht opgevat worden. Een juiste toepassing van de regelgeving is cruciaal. Een onzorgvuldige screening kan immers een heel plan hypothekeren.

Read more

26.02.2020 NL law
De Wet maatschappelijke ondersteuning als proeftuin voor integrale geschilbeslechting in het bestuursrecht

Short Reads - De eerste vraag die bestuursrechtjuristen vaak stellen bij het behandelen van een nieuwe zaak is of de bestuursrechter dan wel de civiele rechter daarnaar moet kijken. Die vraagt leidt in een niet onaanzienlijk aantal gevallen tot lange deliberaties met soms ook nog eens als conclusie dat het antwoord niet duidelijk is. Daarnaast blijkt in sommige zaken dat een geschil deels bij de bestuursrechter en deels bij de civiele rechter thuishoort.

Read more

21.02.2020 NL law
Podcast: Data en financiële instellingen

Short Reads - In deze podcast praten Roderik Vrolijk en Frederiek Fernhout van Stibbe in Amsterdam en Joran Iedema van Stibbe StartsUP-deelnemer Dyme over Fintech, PSD2 en het gebruik van data door financiële instellingen. Aan de ene kant biedt nieuwe regelgeving zoals PSD2 nieuwe mogelijkheden, aan de andere kant neemt de regeldruk en het toezicht op bescherming van persoonsgegevens toe.

Read more

21.02.2020 NL law
Mark up wetteksten Boek 2 BW

Short Reads - Sinds enkele jaren stelt Stibbe een uitgave beschikbaar waarin een mark up is opgenomen van Boek 2 BW, zoals dat luidt na (ongewijzigde) implementatie van recent in werking getreden wetten en lopende wetsvoorstellen. Stibbe verzorgt elk jaar een update van deze mark up.

Read more

This website uses cookies. Some of these cookies are essential for the technical functioning of our website and you cannot disable these cookies if you want to read our website. We also use functional cookies to ensure the website functions properly and analytical cookies to personalise content and to analyse our traffic. You can either accept or refuse these functional and analytical cookies.

Privacy – en cookieverklaring