Articles

Mesure entrée en vigueur - Assouplissement des règles dans l’e-commerce

Stibbe - Assouplissement des règles dans l’e-commerce

Mesure entrée en vigueur - Assouplissement des règles dans l’e-commerce

24.01.2018 BE law

Depuis quelques années, l’e-commerce est un secteur qui est en développement significatif, or celui-ci requiert pour son développement en Belgique un assouplissement des règles relatives au travail de nuit et dominical.  Le gouvernement a bien compris le message et a pris des mesures à cet égard.  

Procédure pour l'introduction du travail de nuit 

La loi-programme du 25 décembre 2017 prévoit une procédure d’introduction du travail de nuit simplifiée afin d’encourager le développement de l’e-commerce en Belgique.

Un régime de travail comportant des prestations de nuit (à savoir le travail avec des prestations entre minuit et 5 heures du matin), dans une entreprise où il existe une délégation syndicale peut maintenant être introduit par une convention collective de travail normale au lieu d’une convention collective conclue avec toutes les organisations représentées dans la délégation syndicale. Il s’agit de l’assouplissement définitif.

S’il n’y a pas de délégation syndicale, pour certaines activités l’e-commerce, un assouplissement temporaire peut être implémenté. Il est temporaire car il s’applique jusqu’au 31 décembre 2019. Le travail de nuit peut être introduit  suivant le cas, soit par une adaptation du règlement de travail, soit par la conclusion d’une convention collective de travail. Une fois introduit le travail de nuit pourra être poursuivi dans une phase ultérieure par le biais d'une confirmation par une convention collective de travail.

Procédure pour l'introduction du travail du dimanche

La nouvelle loi-programme autorise également le travail dominical pour effectuer certaines activités de l’e-commerce via une adaptation du règlement du travail ou la conclusion d'une convention collective de travail. Cette mesure est temporaire, et ne s’applique que j’jusqu’au 31 décembre 2019.  Une fois introduit, ce régime de travail peut être prolongé pour une durée indéterminée pour autant que les entreprises concernées concluent une nouvelle convention collective d’entreprise ordinaire qui confirme le régime appliqué.

Team

Related news

09.08.2019 NL law
Bedrijfsgrootte is van invloed op de hoogte van de Arboboete: bij parttimers lagere boetes

Short Reads - Op 7 november 2018 deed de Afdeling een voor de praktijk van arboboetes belangrijke (eind)uitspraak. Zij bepaalt dat bij het bepalen van de omvang van een bedrijf of instelling onderscheid gemaakt dient te worden tussen een fulltime of parttime dienstverband. Die omvang wordt bepaald door uit te gaan van het totaal aantal medewerkers in een bedrijf of instelling op basis van een fulltime werkweek van 38 uur. Dat betekent dat afhankelijk van het aantal parttimers en de duur van hun dienstverband lagere Arboboetes zullen worden opgelegd.

Read more

08.08.2019 BE law
Regulating online platforms: piece of the puzzle

Articles - The new Regulation no. 2019/1150 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 on promoting fairness and transparency for business users of online intermediation services, applicable as of 12 July 2020, is another piece of the puzzle regulating online platforms, this time focussing on the supply side of the platforms.

Read more

14.08.2019 NL law
Wijziging Arbowetgeving in aantocht: tegengaan arbeidsmarktdiscriminatie bij werving en selectie

Short Reads - In haar kamerbrief van 11 juli 2019 heeft Staatssecretaris Van Ark van SZW aangekondigd dat zij na de zomer van 2019 een wetsvoorstel aan de Raad van State wil aanbieden dat ten doel heeft om arbeidsmarktdiscriminatie tegen te gaan. Dit voorstel heeft gevolgen voor het wervings- en selectieproces van werkgevers én voor partijen zoals wervings- en selectiebureaus en online platforms die dergelijke diensten verlenen aan werkgevers. Daartoe zullen de Arbeidsomstandighedenwet en de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs naar verwachting worden gewijzigd.

Read more

30.07.2019 NL law
Consultatie concept Wetsvoorstel nadere beloningsmaatregelen financiële sector

Articles - Op 5 juli 2019 heeft de minister van Financiën middels een brief aan de Tweede Kamer een consultatie geopend over het concept Wetsvoorstel nadere beloningsmaatregelen financiële sector. Tevens heeft de minister de Tweede Kamer geïnformeerd over zijn besluit om af te zien van de introductie van een wettelijke verplichting tot terugvordering van een deel van de vaste beloning van bestuurders van systeemrelevante banken bij staatsteun (claw back). Deze claw back had de minister bij een eerdere maatschappelijke consultatie voorgesteld. 

Read more

Our website uses functional cookies for the functioning of the website and analytic cookies that enable us to generate aggregated visitor data. We also use other cookies, such as third party tracking cookies - please indicate whether you agree to the use of these other cookies:

Privacy – en cookieverklaring