Articles

Mesure entrée en vigueur - Assouplissement des règles dans l’e-commerce

Stibbe - Assouplissement des règles dans l’e-commerce

Mesure entrée en vigueur - Assouplissement des règles dans l’e-commerce

24.01.2018 BE law

Depuis quelques années, l’e-commerce est un secteur qui est en développement significatif, or celui-ci requiert pour son développement en Belgique un assouplissement des règles relatives au travail de nuit et dominical.  Le gouvernement a bien compris le message et a pris des mesures à cet égard.  

Procédure pour l'introduction du travail de nuit 

La loi-programme du 25 décembre 2017 prévoit une procédure d’introduction du travail de nuit simplifiée afin d’encourager le développement de l’e-commerce en Belgique.

Un régime de travail comportant des prestations de nuit (à savoir le travail avec des prestations entre minuit et 5 heures du matin), dans une entreprise où il existe une délégation syndicale peut maintenant être introduit par une convention collective de travail normale au lieu d’une convention collective conclue avec toutes les organisations représentées dans la délégation syndicale. Il s’agit de l’assouplissement définitif.

S’il n’y a pas de délégation syndicale, pour certaines activités l’e-commerce, un assouplissement temporaire peut être implémenté. Il est temporaire car il s’applique jusqu’au 31 décembre 2019. Le travail de nuit peut être introduit  suivant le cas, soit par une adaptation du règlement de travail, soit par la conclusion d’une convention collective de travail. Une fois introduit le travail de nuit pourra être poursuivi dans une phase ultérieure par le biais d'une confirmation par une convention collective de travail.

Procédure pour l'introduction du travail du dimanche

La nouvelle loi-programme autorise également le travail dominical pour effectuer certaines activités de l’e-commerce via une adaptation du règlement du travail ou la conclusion d'une convention collective de travail. Cette mesure est temporaire, et ne s’applique que j’jusqu’au 31 décembre 2019.  Une fois introduit, ce régime de travail peut être prolongé pour une durée indéterminée pour autant que les entreprises concernées concluent une nouvelle convention collective d’entreprise ordinaire qui confirme le régime appliqué.

Team

Related news

03.05.2021 NL law
De overheid behoeft de besten, maar krijgt zij die nog wel?

Short Reads - ‘De overheid behoeft de besten; zij moet aantrekken en opkweken de bekwaamsten onder de jongeren; haar mensen moeten het in kennis maar ook in levenshouding en beschaving kunnen opnemen tegen de leidende figuren uit de maatschappij; het zou noodlottig zijn voor de publieke zaak, zo de overheid zich tevreden zou stellen met degenen, die elders niet aan de slag konden komen of mislukten.’ (C.H.F. Polak 1957, geciteerd in NJB 2018/1044)

Read more

13.04.2021 NL law
Podcast: 'de NOW en de accountantscontrole'

Short Reads - Waarom is de accountant zo belangrijk bij het verkrijgen van NOW-subsidie? Waar let hij of zij op bij de controle of de subsidievoorwaarden zijn nageleefd? En, wat als je als werkgever het niet eens bent met de uitkomst van de controle? In de derde aflevering van een vierdelige podcastserie over de NOW geven Luuk van de Sandt en Steven Hijink - beiden advocaat gespecialiseerd in het jaarrekeningenrecht - antwoord op deze en andere vragen over de NOW en de accountantscontrole.  

Read more

21.04.2021 NL law
Voorschotbepaling (NOW-1) en peildatumbepaling (NOW-2) zijn niet in strijd met het evenredigheidsbeginsel (annotatie)

Short Reads - In deze annotatie bespreken Jan Reinier van Angeren en Sandra Putting de eerste uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) over de NOW. In de uitspraak van 8 januari 2021 oordeelt de CRvB dat de voorschotbepaling uit de NOW-1 en de peildatumbepaling uit de NOW-2 niet in strijd zijn met het evenredigheidsbeginsel. De CRvB ziet daarom geen aanleiding de bepalingen in het voordeel van de desbetreffende werkgever buiten toepassing te laten. In de annotatie gaan Jan Reinier en Sandra in op een aantal bestuursrechtelijke aspecten van de NOW-subsidieregeling en de CRvB-uitspraak.

Read more

08.04.2021 NL law
Recente NOW-jurisprudentie

Short Reads - In de afgelopen periode zijn er weer uitspraken over de NOW gepubliceerd die van belang kunnen zijn voor werkgevers. Zo zijn er uitspraken gedaan over de vaststelling van de loonsom en de keuzes die al bij de aanvraag voor de subsidieverlening moeten worden gemaakt. Daarnaast laat een recente uitspraak zien dat een civiele vordering inzake het mislopen van NOW-steun niet slaagt.

Read more