Articles

Mesure entrée en vigueur - Trajet de réintégration

Stibbe - Mesure entrée en vigueur - Trajet de réintégration

Mesure entrée en vigueur - Trajet de réintégration

24.01.2018 BE law

Face à l’augmentation du nombre et de la durée des incapacités de longue durée, le gouvernement a décidé de réformer les règles applicables en instaurant le « trajet de réintégration ».

Qui peut initier le trajet de réintégration ?

Le conseiller en prévention-médecin du travail (ci-après : médecin du travail) démarre un trajet de réintégration à l’initiative:

  • du travailleur pendant la période de son incapacité de travail;
  • du médecin conseil, si celui-ci est d’avis que le travailleur entre en compte pour la réintégration;
  • de l’employeur. Cette réforme donne à l’employeur la possibilité d’initier la procédure qui ne dépend dès lors plus du seul bon vouloir du travailleur. L’employeur peut l’initier au plus tôt 4 mois après le début de l’incapacité de travail, ou à partir du moment où le travailleur lui remet une attestation de son médecin traitant dont il ressort une incapacité définitive à effectuer le travail convenu.

Dorénavant, les demandes peuvent se faire aussi bien verbalement que par écrit. Cependant, la voie écrite est toujours recommandée pour d’évidentes raisons de preuve.

L’évaluation de la réintégration

Le conseiller en prévention-médecin du travail invite le travailleur à une évaluation. Il examine si le travailleur pourra ou non à nouveau exercer le travail convenu à terme, le cas échéant, avec une adaptation du poste de travail. Le conseiller en prévention-médecin du travail prend, dans les 40 jours ouvrables après réception de la demande de réintégration, une décision qu’il reprend sur le formulaire d’évaluation de réintégration. L'employeur et le travailleur reçoivent un exemplaire de ce document.

Le plan de réintégration

L’employeur doit établir un plan de réintégration lorsque le travailleur est temporairement ou définitivement inapte à reprendre le travail convenu mais qu’il est en état d’effectuer chez l’employeur un travail adapté ou un autre travail.

En revanche, l’employeur ne doit pas établir de plan de réintégration s’il est techniquement ou objectivement impossible d’offrir un travail adapté au travailleur ou si l’établissement d’un plan de réintégration ne peut être exigé pour des motifs dûment justifiés.

Si l’employeur a établi un plan de réintégration, le travailleur dispose d’un délai de 5 jours pour l’accepter ou non.

Rupture pour force majeur médicale

Celle-ci peut intervenir à trois stades différents:

  • au terme de l’évaluation par le médecin de travail si celui-ci estime qu’un travail adapté ou autre travail n’est pas possible et que les possibilités de recours de l’employé sont épuisées;
  • si l’employeur estime qu’il est techniquement ou objectivement impossible d’offrir un travail adapté au travailleur ou si l’établissement d’un plan ne peut être exigé pour des motifs dûment justifiés;
  • si le travailleur rejette le plan de réintégration.

Ces mesures sont bienvenues car elles permettent tant au travailleur qu’à l’employeur, et c’est là une nouveauté intéressante, de prendre une mesure en vue de sortir d’une période d’incapacité de travail de longue durée. L’employeur n’est donc plus tributaire de la seule bonne volonté du travailleur.

Team

Related news

14.10.2021 NL law
Termijn voor het indienen vaststellingsaanvraag NOW-1 loopt af op 31 oktober 2021: strategische handreikingen en juridische aanbevelingen

Short Reads - Op 31 oktober 2021 is het de laatste dag waarop de vaststellingsaanvragen van de NOW-1 subsidie kunnen worden ingediend. Veel werkgevers hebben deze aanvraag al ingediend (en al een vaststellingsbesluit ontvangen) maar ook een aanzienlijk deel van de vaststellingsaanvragen moet nog door het UWV worden ontvangen (zie de Kamerbrief van 20 september 2021). 

Read more

13.10.2021 NL law
De hardheidsclausule en ander maatwerk in het licht van de NOW

Short Reads - Uitzonderingen op de NOW zijn volgens de bestuursrechter niet mogelijk door het bewust ontbreken van een hardheidsclausule, maar worden door de minister in bepaalde gevallen wel toegestaan. In dit artikel bespreekt Sandra Putting welke mogelijkheden bestuursorganen en de bestuursrechter hebben om maatwerk te bieden en wordt aan de hand van drie geschilpunten over de NOW beoordeeld hoe die mogelijkheden zijn ingezet of beter hadden kunnen worden ingezet.

Read more

29.09.2021 NL law
Platformisering, algoritmisering en sociale bescherming: Algoritmes en personeelsselectie

Articles - Recent kwam in de Wolters Kluwer reeks ‘Monografieën Sociaal Recht’ het boek ‘Platformisering, algoritmisering en sociale bescherming’ uit. Dit boek is op verzoek van Instituut GAK samengesteld door academici van de Universiteit Tilburg, onder leiding van Mijke Houwerzijl. Het boek, waaraan dertien auteurs een bijdrage leverden, betreft “sociaaljuridische vraagstukken die zich doen bij de (r)evolutie naar een andere wereld van werk”. Daarbij stonden centraal uitdagingen die gepaard gaan met technologisch aangedreven processen van platformisering en algoritmisering.

Read more

12.10.2021 NL law
Platformisering, algoritmisering en sociale bescherming: Platformarbeid en privaatrecht

Short Reads - Jaap van Slooten schreef mee aan het boek ‘Platformisering, algoritmisering en sociale bescherming’, waarin hij samen met Eric Tjong Tjin Tai (Tilburg University) in het hoofdstuk ‘Platformarbeid en privaatrecht’ ingaat op de vraag in hoeverre privaatrechtelijke regelingen een vorm van sociale bescherming bieden aan werkenden en afnemers van een platform.

Read more

29.09.2021 NL law
Gebrekkige informatievoorziening aan de ondernemingsraad bij overnamefinanciering: belangenafweging en beweegredenen

Short Reads - In deze bijdrage bespreekt Ea Visser de beschikkingen inzake Estro en PCM. Daarna gaat zij in op het politieke initiatief dat is genomen inzake de rechten van de OR bij private-equitytransacties en de reactie daarop. Ea bespreekt aan de hand van de Estro-zaak de relatie tussen de belangenafweging van het bestuur en de beweegredenen die moeten worden opgenomen in een adviesaanvraag volgens de Wet op de ondernemingsraden (WOR). Vervolgens gaat zij in op de manier waarop partijen bij een overnamefinanciering de bevindingen uit de Estro-zaak kunnen toepassen in de praktijk.

Read more