Articles

Mesure entrée en vigueur - Trajet de réintégration

Stibbe - Mesure entrée en vigueur - Trajet de réintégration

Mesure entrée en vigueur - Trajet de réintégration

24.01.2018 BE law

Face à l’augmentation du nombre et de la durée des incapacités de longue durée, le gouvernement a décidé de réformer les règles applicables en instaurant le « trajet de réintégration ».

Qui peut initier le trajet de réintégration ?

Le conseiller en prévention-médecin du travail (ci-après : médecin du travail) démarre un trajet de réintégration à l’initiative:

  • du travailleur pendant la période de son incapacité de travail;
  • du médecin conseil, si celui-ci est d’avis que le travailleur entre en compte pour la réintégration;
  • de l’employeur. Cette réforme donne à l’employeur la possibilité d’initier la procédure qui ne dépend dès lors plus du seul bon vouloir du travailleur. L’employeur peut l’initier au plus tôt 4 mois après le début de l’incapacité de travail, ou à partir du moment où le travailleur lui remet une attestation de son médecin traitant dont il ressort une incapacité définitive à effectuer le travail convenu.

Dorénavant, les demandes peuvent se faire aussi bien verbalement que par écrit. Cependant, la voie écrite est toujours recommandée pour d’évidentes raisons de preuve.

L’évaluation de la réintégration

Le conseiller en prévention-médecin du travail invite le travailleur à une évaluation. Il examine si le travailleur pourra ou non à nouveau exercer le travail convenu à terme, le cas échéant, avec une adaptation du poste de travail. Le conseiller en prévention-médecin du travail prend, dans les 40 jours ouvrables après réception de la demande de réintégration, une décision qu’il reprend sur le formulaire d’évaluation de réintégration. L'employeur et le travailleur reçoivent un exemplaire de ce document.

Le plan de réintégration

L’employeur doit établir un plan de réintégration lorsque le travailleur est temporairement ou définitivement inapte à reprendre le travail convenu mais qu’il est en état d’effectuer chez l’employeur un travail adapté ou un autre travail.

En revanche, l’employeur ne doit pas établir de plan de réintégration s’il est techniquement ou objectivement impossible d’offrir un travail adapté au travailleur ou si l’établissement d’un plan de réintégration ne peut être exigé pour des motifs dûment justifiés.

Si l’employeur a établi un plan de réintégration, le travailleur dispose d’un délai de 5 jours pour l’accepter ou non.

Rupture pour force majeur médicale

Celle-ci peut intervenir à trois stades différents:

  • au terme de l’évaluation par le médecin de travail si celui-ci estime qu’un travail adapté ou autre travail n’est pas possible et que les possibilités de recours de l’employé sont épuisées;
  • si l’employeur estime qu’il est techniquement ou objectivement impossible d’offrir un travail adapté au travailleur ou si l’établissement d’un plan ne peut être exigé pour des motifs dûment justifiés;
  • si le travailleur rejette le plan de réintégration.

Ces mesures sont bienvenues car elles permettent tant au travailleur qu’à l’employeur, et c’est là une nouveauté intéressante, de prendre une mesure en vue de sortir d’une période d’incapacité de travail de longue durée. L’employeur n’est donc plus tributaire de la seule bonne volonté du travailleur.

Team

Related news

10.04.2019 NL law
Gevolgen van de Wnra: schorsing voortaan met behoud van loon en de wettelijke verhoging van loonvorderingen

Short Reads - Vanaf het moment dat ambtenaren werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst, worden ook de civielrechtelijke bepalingen ten aanzien van deze overeenkomst van toepassing. Het gevolg is dat de overheidswerkgever en zijn werknemers te maken krijgen met fenomenen die zich in het ambtenarenrecht niet voordoen. Dit geldt bijvoorbeeld voor de mogelijkheid van schorsing zonder behoud van loon, de termijn waarbinnen aanspraak kan worden gemaakt op (ten onrechte niet betaald) loon en de wettelijke verhoging van loonvorderingen.

Read more

02.04.2019 NL law
Wbfo: toezicht, rechtsbescherming en aandachtspunten bij retentiebonussen

Articles - ​In de financiële sector gelden strikte eisen voor het toekennen van retentiebonussen indien wordt afgeweken van de hoofdregel van het 20% bonusmaximum. Financiële ondernemingen mogen in dat geval alleen een retentiebonus toekennen als aan een aantal cumulatieve vereisten wordt voldaan. In dit artikel staan Astrid Helstone en Phinney Disseldorp stil bij deze cumulatieve vereisten.

Read more

08.04.2019 NL law
Stibbe lanceert webtool over implementatie aandeelhoudersrechtenrichtlijn

Short Reads - Op 2 april 2019 heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel ter implementatie van de Herziene aandeelhoudersrechtenrichtlijn (EU) 2017/828 aangenomen. Hierbij zijn ook diverse Amendementen aangenomen in de eerder voorgestelde regeling rondom het bezoldigingsbeleid en het bezoldigingsverslag. Om u te informeren over de implementatie van de Herziene aandeelhoudersrechtenrichtlijn in Nederland hebben wij een webtool gelanceerd over dit onderwerp.

Read more

05.04.2019 NL law
Wetsvoorstel implementatie Herziene aandeelhoudersrechtenrichtlijn aangenomen door de Tweede Kamer

Short Reads - Op 2 april 2019 heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel ter implementatie van de Herziene aandeelhoudersrechtenrichtlijn (EU) 2017/828 aangenomen. Hierbij zijn ook diverse Amendementen aangenomen in de eerder voorgestelde regeling rondom het bezoldigingsbeleid en het bezoldigingsverslag.

Read more

26.03.2019 NL law
De Wnra: ambtenaren en de binding aan nieuwe collectieve arbeidsovereenkomsten

Short Reads - De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) treedt naar verwachting op 1 januari 2020 in werking. Voor de groep ambtenaren die vanaf 1 januari 2020 werkzaam zal zijn op basis van een arbeidsovereenkomst, brengt dit diverse veranderingen met zich. Eén van deze veranderingen is dat de arbeidsvoorwaarden van deze groep ambtenaren vanaf 1 januari 2020 bij collectieve arbeidsovereenkomst (cao) kunnen worden geregeld.

Read more

Our website uses functional cookies for the functioning of the website and analytic cookies that enable us to generate aggregated visitor data. We also use other cookies, such as third party tracking cookies - please indicate whether you agree to the use of these other cookies:

Privacy – en cookieverklaring