Conference

23 February 2018: Stibbe hosts CEA's Third Annual Conference

23 February 2018: Stibbe hosts CEA's Third Annual Conference

23 February 2018: Stibbe hosts CEA's Third Annual Conference

21.01.2018 BE law

On Friday, 23 of February, the Club Español del Arbitraje (CEA) is holding its Third Annual Conference on "The present and near future of new technologies in arbitration" at the Stibbe office.

During the conference, Nicolas Résimont and Benoît Kohl will give a welcome speech. After a keynote speech by Sophie Nappert and two panels, Benoît Kohl and Carol Evrard will close off the conference with some closing remarks.

Registration is free of charge and you can register here.

For more information, please click here.

Team

Related news

07.10.2021 NL law
Intrekking van natuurvergunningen en de praktijk: de stand van zaken en de rol van significantie van eventuele effecten

Short Reads - Onherroepelijke natuurvergunningen lijken anno 2021 geen rustig bezit meer te zijn. Bij provincies liggen op dit moment verzoeken voor om tot intrekking van (onherroepelijke) natuurvergunningen over te gaan. Intrekking zou een noodzakelijke passende maatregel zijn ter uitvoering van artikel 6, lid 2 Habitatrichtlijn. Jurisprudentie geeft inmiddels enige duidelijkheid. Maar de praktijk blijkt weerbarstig en laat zien dat de nodige vragen onbeantwoord blijven. In dit blog bespreken wij de stand van zaken.

Read more

17.09.2021 NL law
Illusies van een dashboardsamenleving

Articles - Steven Hijink plaatst in zijn column in Ondernemingsrecht kritische kanttekeningen bij enkele aspecten van het voorontwerp voor de Wet toekomst accountancysector, dat op 9 juli 2021 is gepubliceerd.

Read more