Articles

Wetenschap van benadeling in de zin van art. 42 Fw en de voorzienbaarheid van het faillissement van de schuldenaar

Wetenschap van benadeling in de zin van art. 42 Fw en de voorzienbaarh

Wetenschap van benadeling in de zin van art. 42 Fw en de voorzienbaarheid van het faillissement van de schuldenaar

07.02.2018 NL law

In het arrest ABN AMRO/Van Dooren q.q. III uit 2009 heeft de Hoge Raad voor het eerst sinds de invoering van de huidige regeling van de faillissementspauliana eind negentiende eeuw een positief geformuleerde nadere invulling gegeven aan dit vereiste. Hij heeft in dit arrest overwogen dat van wetenschap van benadeling in de zin van art. 42 Fw sprake is, indien ‘ten tijde van de handeling het faillissement en het tekort daarin met een redelijke mate van waarschijnlijkheid waren te voorzien voor zowel de schuldenaar als degene met of jegens wie de schuldenaar de rechtshandeling verrichtte’.

Deze norm is sindsdien meerdere malen door de Hoge Raad bevestigd, en heeft in de literatuur en de praktijk de nodige vragen opgeroepen. Het lijkt erop dat een van de onderliggende problemen is dat ‘wetenschap van het faillissement en het tekort daarin’, wanneer men dat letterlijk interpreteert, iets anders betekent dan ‘wetenschap van benadeling’. Een ander veelgehoord punt van kritiek is dat met de norm uit het arrest ABN AMRO/Van Dooren q.q. III onvoldoende rekening kan worden gehouden met de omstandigheid dat bepaalde rechtshandelingen worden verricht in het kader van een reddingspoging van een onderneming in financiële moeilijkheden (in welk geval de lat voor een succesvol beroep op art. 42 Fw hoger zou moeten liggen dan in andere gevallen). In deze bijdrage onderzoekt Robbert Jan van der Weijden in hoeverre deze bezwaren terecht zijn.

Dit artikel is gepubliceerd in Maandblad voor Vermogensrecht 2017/10.

Lees de volledige publicatie.

Related news

21.05.2019 NL law
Corporate Recovery & Insolvency in the Netherlands

Articles - Does the legislative framework in your jurisdiction allow for informal work-outs, as well as formal restructuring and insolvency proceedings, and to what extent are each of these used in practice? What formal rescue procedures are available in your jurisdiction to restructure the liabilities of distressed companies? What effect does each restructuring procedure have on existing contracts? How are the creditors and/or shareholders able to influence each winding up process. 

Read more

09.08.2019 NL law
Verifieerbare vorderingen, de stand van zaken na Credit Suisse/Jongepier q.q.

Articles - De afgelopen jaren heeft de Hoge Raad verschillende arresten gewezen over de invloed van het faillissement op wederkerige overeenkomsten, het fixatiebeginsel en de kwalificatie van vorderingen als boedelvordering, verifieerbare vordering of nietverifieerbare vordering. In het arrest van 23 maart 2018 (hierna: Credit Suisse/Jongepier q.q.) verduidelijkt de Hoge Raad ter beantwoording van enkele prejudiciële vragen wanneer vorderingen die voortvloeien uit een ten tijde van het faillissement reeds bestaande rechtsverhouding voor verificatie in aanmerking komen.

Read more

21.05.2019 BE law
The International Comparative Legal Guide to Corporate Recovery & Insolvency 2019 - Belgian chapter

Articles - This Guide covers common issues in corporate recovery and insolvency - including issues that arise when a company is in financial difficulties, insolvency procedures, cross-border issues - in 30 jurisdictions. Pieter Wouters and Paul Van der Putten of Stibbe Brussels' Litigation department contributed to the Belgian chapter of the ICLG.

Read more

13.06.2019 NL law
EU reshaping the restructuring landscape? Directive on Restructuring and Insolvency approved by EU Council

Short Reads - The Council of the European Union adopted a proposal for a Directive on restructuring and insolvency (2016/0359 (COD) on 6 June 2019. The Directive will enter into force twenty days after it is published in the Official Journal of the European Union. From that date, Member States will have two years to implement the substantive parts of the Directive in their national legislation, although a one year extension can be granted.

Read more

13.05.2019 LU law
Stibbe reinforces its Luxembourg office with the appointment of three new Counsel

Inside Stibbe - Stibbe reinforces its Luxembourg office with the appointment of Vanessa Schmitt (Corporate & Finance), Olivier dal Farra (Tax), and Frédéric Pilorget (Corporate & Finance) as Counsel. The new appointments have taken effect in April and allow Stibbe to further strengthen its Luxembourg tax and corporate and finance teams to continue to respond to market needs.

Read more

Our website uses functional cookies for the functioning of the website and analytic cookies that enable us to generate aggregated visitor data. We also use other cookies, such as third party tracking cookies - please indicate whether you agree to the use of these other cookies:

Privacy – en cookieverklaring