Articles

Geen niet-recurrente resultaatsgebonden bonus meer na aankondiging sluiting

Stibbe - Geen niet-recurrente resultaatsgebonden bonus meer na aankond

Geen niet-recurrente resultaatsgebonden bonus meer na aankondiging sluiting

23.02.2018 BE law

Sinds 1 januari 2018 kunnen ondernemingen die hun intentie hebben aangekondigd om over te gaan tot een collectief ontslag met sluiting van onderneming in de zin van de Wet ‘Renault’, geen niet-recurrente resultaatsgebonden bonussen meer toekennen  (Art. 79 Programmawet van 25 december 2017).

In de praktijk zagen we dikwijls dat ondernemingen nog een cao afsloten tot toekenning van deze bonus na de aankondiging van de volledige sluiting van de onderneming, zodat een deel van de vergoeding kon worden betaald in de vorm van een fiscaalvriendelijke bonus. De fiscus stelt deze bonus immers vrij van belastingen ten belope van een maximumbedrag van 2.880 euro netto (bedrag 2018). Sinds 1 januari 2018 is dit niet langer mogelijk.

Team

Related news

05.09.2018 NL law
Consultation on additional remuneration restrictions within the financial sector

Short Reads - A team from Stibbe has participated in the public consultation launched by the Minister of Finance on additional remuneration restrictions within the financial sector. In their response (in Dutch), the Stibbe team pointed out that there are several legal objections to the proposed measures. Furthermore, the team has raised questions regarding the necessity and legal justification for introducing these additional measures.

Read more

28.08.2018 NL law
Het aanleidingsvereiste: hetzelfde werk voor dezelfde klanten is onvoldoende voor opvolgend werkgeverschap

Articles - De werknemer betoogde in deze zaak dat sprake was van opvolgend werkgeverschap omdat hij zowel bij TSN als bij Tzorg jarenlang – drie jaar Tzorg, twee jaar TSN en weer twee jaar Tzorg – exact dezelfde werkzaamheden had verricht (het verlenen van dezelfde zorg aan dezelfde cliënten). De kantonrechter maakte daar korte metten mee: dit door de werknemer gehanteerde criterium is te breed en zou tot zeer ongerijmde uitkomsten kunnen leiden.

Read more

25.07.2018 NL law
Rechter niet verplicht tot ambtshalve toepassing van artikel 1:125 lid 2 Wft (annotatie)

Articles - De Wbfo maximeert de vertrekvergoeding van bestuurders en andere dagelijks beleidsbepalers op een vast jaarsalaris (artikel 1:125 lid 2 Wft) en beoogt volgens de parlementaire geschiedenis fundamentele maatschappelijke belangen te beschermen: het tegengaan van excessieve beloningen en het beschermen van de consument, samenleving en de financiële stabiliteit.

Read more

Our website uses cookies: third party analytics cookies to best adapt our website to your needs & cookies to enable social media functionalities. For more information on the use of cookies, please check our Privacy and Cookie Policy. Please note that you can change your cookie opt-ins at any time via your browser settings.

Privacy – en cookieverklaring