Inside Stibbe

Stibbe Charity Weeks December 2018

Stibbe Charity Weeks December 2018

Stibbe Charity Weeks December 2018

07.12.2018 BE law

It is that time of the year again: the “Stibbe Charity Weeks” are organised in our Brussels and Luxembourg offices.

In the next two weeks, teams of our Brussels and Luxembourg offices are organizing fundraising events for charity. Everyone at Stibbe is invited to participate in fundraising activities for which the proceedings will be donated to different charities (Think Pink, Cliniclowns, Vacances pour tous, De katten-Brigade vzw, de straatverplegers/Infirmiers de rue, Kom op tegen Kanker, etc.). Just like the past years, we will also participate in the Warmathon in Brussels, organized by radio station Studio Brussels.

Stibbe matches all donations and sponsors initiatives by donating funds to charities supported by Stibbe. During the successful first edition in 2017, we were able to raise more than EUR 16,000 for different charities.

At Stibbe, we feel it is both our duty and our privilege to return something to the communities in which we operate. We feel a strong sense of responsibility for the development of a more sustainable society. That is why Stibbe sponsors cultural events, scientific pursuits and children in need. In Brussels, we are a partner of Toekomst-Atelier de l’Avenir.

Follow us on our social media accounts (LinkedIn & Twitter) for our latest updates on our Charity Weeks.

Related news

29.07.2020 NL law
Over temperaturen ten tijde van corona

Articles - Met haar standpunt ten aanzien van het meten van temperaturen van werknemers, geeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) verduidelijking over de reikwijdte van haar toezicht. Deze nuancering houdt in dat, als er geen sprake is van verwerking van persoonsgegevens, de AVG niet geldt en de AP dus niet handhavend kan optreden.

Read more

27.07.2020 NL law
Outsourcing laws and Regulation in the Netherlands – 2020

Articles - Are there any additional legal or regulatory requirements for outsourcing transactions undertaken by government or public sector bodies? What formalities are required to transfer, lease or license assets on an outsourcing transaction? Or, What are the most material legal or regulatory requirements and issues concerning data security and data protection that may arise on an outsourcing transaction?

Read more

28.07.2020 BE law
Adoption de mesures complémentaires de soutien pour les entreprises en difficulté ou en restructuration

Articles - Si certains employeurs peuvent affronter la crise actuelle en mettant en œuvre un régime de chômage temporaire – consistant soit en une suspension complète du contrat de travail ou en une suspension partielle et partant à l’application d’une réduction du temps de travail – d’autres employeurs sont contraints de procéder à des licenciements.  Des mesures complémentaires de soutien ont été adoptées afin de compenser la diminution des activités par une réduction du temps de travail, permettant ainsi de faire baisser le coût du travail sans devoir procéder à des licenciements.

Read more

27.07.2020 NL law
Maatwerk bij ontvankelijkheidsbeslissingen

Short Reads - Kent u een termijn die de ontvankelijkheid van een bezwaar of beroep bepaalt en niet in de wet is te vinden? Je zou hopen dat zo’n termijn niet bestaat. Ontvankelijkheid bepaalt immers de toegang tot de rechter en die toegang moet niet belemmerd worden door onbekende of slecht kenbare fatale termijnen. Toch kent ons recht zo’n termijn en die termijn is bovendien zeer kort. Ik doel op de twee weken die een belanghebbende wordt gegund om alsnog bezwaar te maken, nadat hij op de hoogte is geraakt van het bestaan van een besluit waarvan de bezwaartermijn al is verstreken.

Read more