Roundtable

Roundtable Listed Companies

Roundtable Listed Companies

Roundtable Listed Companies

12.12.2018 NL law

On 12 December 2018, Stibbe Amsterdam will host its annual roundtable on the developments and key points for listed companies in the preparation of the annual reporting and the general meeting.

The roundtable is for those involved in drawing up the annual report and/or organising the general meeting.

To register (before 5 December) or for more information please contact us via: StibbeEvents@stibbe.com.

Practical information:

Date: 12 December 2018 (14:30 – 17:00 hours)

Location: Stibbe, Beethovenplein 10, 1077 WM Amsterdam

PO points: 1

Kindly note this round table will be held in Dutch.

Team

Related news

16.07.2021 NL law
Wetsvoorstel Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies ingediend

Short Reads - Op 23 april 2021 is het wetsvoorstel Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies samen met de memorie van toelichting ingediend bij de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel vloeit voort uit de gewijzigde vierde Europese anti-witwasrichtlijn. Het doel van de richtlijn is het voorkomen van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en terrorismefinanciering.

Read more