Short Reads

Dutch Government announces termination of natural gas extraction in Groningen

Dutch Government announces termination of natural gas extraction in G

Dutch Government announces termination of natural gas extraction in Groningen

05.04.2018 NL law

In a letter to the Dutch House of Representatives dated 29 March 2018, Minister Wiebes of the Ministry of Economic Affairs and Climate announced that natural gas extraction from the Groningen gas field will be terminated entirely in the coming years. No later than 2022 and possibly one year sooner, the natural gas extraction level will be reduced to below 12 billion Nm3. In subsequent years, it will gradually be reduced to zero.

The letter can be downloaded in Dutch and the news item published on the website of the Dutch Government can be downloaded in English.

According to the Dutch Government, the consequences of natural gas extraction in the Dutch province of Groningen, such as earthquakes, damage to homes and other buildings and uncertainty among the region’s inhabitants, are no longer socially acceptable. The Dutch Government views ongoing natural gas extraction, combined with massive financial compensation and restoration and reinforcement operations, as forming an untenable situation.

In order to remove the cause of earthquake risks, the Dutch Government is taking measures to end natural gas extraction from the Groningen field as soon as possible. Although the feasibility of some of these measures is still being reviewed, the letter describes a number of far-reaching measures which have to be taken to reduce natural gas extraction in Groningen:

  • A new nitrogen installation will be built in Zuidbroek for conversion of high-calorific natural gas into low-calorific natural gas. Other possibilities for obtaining low-calorific natural gas are being studied.
  • By 2022, all large industrial Groningen gas users must have switched to other sources of energy. This concerns a total of 170 companies that, together, consume around 4.4 billion Nm3 in low-calorific gas.
  • By 2029, low-calorific natural gas will no longer be exported from the Netherlands.
  • Natural gas-free home construction will become the norm during the present government term and the Dutch Government has made funds available for the conversion of existing homes to natural gas-free properties. In addition, possibilities for gas demand reduction by the glasshouse horticulture sector are being reviewed.
  • The Minister expects to have a legislative proposal submitted to Parliament sat the end of May to amend the Dutch Gas Act and Dutch Mining Act to implement a “never more than necessary” level of gas production in respect of the Groningen field, reducing production to the minimum level which is necessary for the security of supply.

In his letter, Minister Wiebes indicated that further details of measures to reduce natural gas extraction in Groningen will be available before summer.

Team

Related news

03.05.2022 NL law
Casus Weespersluis: een procedeerverbod in kort geding vanwege misbruik van recht. Kan dat zo maar?

Short Reads - De kortgedingrechter verplichtte onlangs een  ideële stichting haar beroep tegen een omgevingsvergunning in te trekken vanwege  misbruik van recht jegens derden (ECLI:NL:RBNHO:2022:3145). Dit gebeurt niet iedere dag. Wat was er aan de hand in deze opzienbarende zaak? En wanneer maakt het vorderen in kort geding van een procedeerverbod een kans? In dit blogbericht gaan wij in op die vragen en duiden wij de praktische betekenis van de uitspraak voor de praktijk.

Read more

16.03.2022 NL law
De ‘terugkijktermijn’ knoopt aan bij de datum waarop de ernstige beroepsfout heeft plaatsgevonden

Short Reads - Het gerechtshof Den Haag heeft op 21 december 2021 een belangrijke uitspraak gedaan over de 'terugkijktermijn' van art. 2.87 lid 2 sub b Aw 2012 (ECLI:NL:GHDHA:2021:2487). Met deze uitspraak is nog eens bevestigd dat de terugkijktermijn aanknoopt bij het moment waarop de ernstige beroepsfout heeft plaatsgevonden: de datum van de betrokken gebeurtenis.

Read more

03.05.2022 NL law
Trillinghinder: bij gebrek aan bestuursrechtelijke normering toch civiele risicoaansprakelijkheid en zorgplicht om hinder te reduceren of te compenseren

Short Reads - Bestuursrechtelijke regelgeving en harde normen ter voorkoming van trillinghinder zijn zeer beperkt. De rechtbank Zeeland-West Brabant oordeelde onlangs dat het ontbreken van een concrete wettelijke norm de verantwoordelijke – in dit geval ProRail – echter niet ontslaat van de zorgplicht om de trillinghinder zoveel mogelijk te beperken dan wel degene die hinder ten gevolge van de trilling ondervindt daarvoor te compenseren. Op de verantwoordelijke rust een risicoaansprakelijkheid.

Read more

24.02.2022 NL law
Toetsing van aanvragen voor zonneparken in strijd met het beginsel van fair play

Short Reads - De gemeente Drimmelen moet opnieuw beslissen op vijf vergunningaanvragen voor de aanleg van zonneparken op diverse locaties in de gemeente. De Afdeling oordeelt namelijk in twee uitspraken van 16 februari 2022 dat de gemeente de vergunningsaanvragen niet op een objectieve en gelijke wijze heeft beoordeeld, en daarbij één aanvraag heeft bevoordeeld. 

Read more