Seminar

Debate night: The future of employment law and the job

Debate night: The future of employment law and the job

Debate night: The future of employment law and the job

19.04.2018 NL law

The nature and concept of the traditional 'job' is changing dramatically. Some sectors view jobs as a collection of tasks that can be put out to tender or cut altogether. On Thursday 19 April, Stibbe will host a debate night about the 'The future of employment law and the job' in cooperation with the University of Amsterdam. 

Internal platforms and a credit-rating culture

The job is the cornerstone of current employment law. A job is synonymous with a number of fixed tasks performed by an employee under the guidance of a boss in return for an income. However, the nature and concept of the traditional 'job' is changing dramatically. Some sectors view jobs as a collection of tasks that can be put out to tender or cut altogether. These tasks can be done externally via platforms but changes are also happening internally as organizations rethink how they develop. Think of internal platforms for the distribution of work, networking organizations and work-to-work-companies. We are also seeing a credit-rating culture starting to emerge in which employees regularly give each other feedback directly and also received feedback directly from clients.

Given the changes outlined above, does employment law still cover the issues facing employees and employers? After all, the right of dismissal takes the job as the starting point for assessing, for example,  whether someone is functioning poorly. Are employees adequately protected against loss of work if that work is constantly redistributed internally? Are employees exposed to the sometimes unmerciful 360° assessments of their colleagues or their customers? Are these developments leading to the creation of more network organizations in which people are increasingly working as freelancers? During the debate night on 19 April, we want to explore whether this is the case, and consider the impact of the changes happening in the workplace.

Key note speakers are:

  • Laurens Waling, founder of Partup – a company which organizes internal platforms at large companies;
  • Jurriën Koops, CEO of the ABU, which deals with network organizations and internal flexibility at companies;
  • Maurice Limmen, chairman CNV trade union;
  • Bob Timmerman, Product Area lead at ING;
  • Johan Zwemmer, lawyer and lecturer in employment law at the University of Amsterdam, specialising in flexible labour.

This event is aimed at: HR professionals from large organizations, (employment) counsel, employees of trade unions and employers' organizations, researchers, journalists and judges.

To register, please go to the registration form (in Dutch). For more information please contact us via StibbeEvents@stibbe.com.

Practical information:

Date: 19 April 2018 (20.00 - 22.00 hours)

Location: Beethovenplein 10, 1077 WM Amsterdam

Kindly note the debate will be held in Dutch.

Team

Related news

10.04.2019 NL law
Gevolgen van de Wnra: schorsing voortaan met behoud van loon en de wettelijke verhoging van loonvorderingen

Short Reads - Vanaf het moment dat ambtenaren werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst, worden ook de civielrechtelijke bepalingen ten aanzien van deze overeenkomst van toepassing. Het gevolg is dat de overheidswerkgever en zijn werknemers te maken krijgen met fenomenen die zich in het ambtenarenrecht niet voordoen. Dit geldt bijvoorbeeld voor de mogelijkheid van schorsing zonder behoud van loon, de termijn waarbinnen aanspraak kan worden gemaakt op (ten onrechte niet betaald) loon en de wettelijke verhoging van loonvorderingen.

Read more

02.04.2019 NL law
Wbfo: toezicht, rechtsbescherming en aandachtspunten bij retentiebonussen

Articles - ​In de financiële sector gelden strikte eisen voor het toekennen van retentiebonussen indien wordt afgeweken van de hoofdregel van het 20% bonusmaximum. Financiële ondernemingen mogen in dat geval alleen een retentiebonus toekennen als aan een aantal cumulatieve vereisten wordt voldaan. In dit artikel staan Astrid Helstone en Phinney Disseldorp stil bij deze cumulatieve vereisten.

Read more

08.04.2019 NL law
Stibbe lanceert webtool over implementatie aandeelhoudersrechtenrichtlijn

Short Reads - Op 2 april 2019 heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel ter implementatie van de Herziene aandeelhoudersrechtenrichtlijn (EU) 2017/828 aangenomen. Hierbij zijn ook diverse Amendementen aangenomen in de eerder voorgestelde regeling rondom het bezoldigingsbeleid en het bezoldigingsverslag. Om u te informeren over de implementatie van de Herziene aandeelhoudersrechtenrichtlijn in Nederland hebben wij een webtool gelanceerd over dit onderwerp.

Read more

05.04.2019 NL law
Wetsvoorstel implementatie Herziene aandeelhoudersrechtenrichtlijn aangenomen door de Tweede Kamer

Short Reads - Op 2 april 2019 heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel ter implementatie van de Herziene aandeelhoudersrechtenrichtlijn (EU) 2017/828 aangenomen. Hierbij zijn ook diverse Amendementen aangenomen in de eerder voorgestelde regeling rondom het bezoldigingsbeleid en het bezoldigingsverslag.

Read more

26.03.2019 NL law
De Wnra: ambtenaren en de binding aan nieuwe collectieve arbeidsovereenkomsten

Short Reads - De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) treedt naar verwachting op 1 januari 2020 in werking. Voor de groep ambtenaren die vanaf 1 januari 2020 werkzaam zal zijn op basis van een arbeidsovereenkomst, brengt dit diverse veranderingen met zich. Eén van deze veranderingen is dat de arbeidsvoorwaarden van deze groep ambtenaren vanaf 1 januari 2020 bij collectieve arbeidsovereenkomst (cao) kunnen worden geregeld.

Read more

Our website uses functional cookies for the functioning of the website and analytic cookies that enable us to generate aggregated visitor data. We also use other cookies, such as third party tracking cookies - please indicate whether you agree to the use of these other cookies:

Privacy – en cookieverklaring