Roundtable

2 February 2017: Wouter Geldhof participates at a workshop about local energy efficiency funding models

2 February 2017: Wouter Geldhof participates at a workshop about local energy efficiency funding models

2 February 2017: Wouter Geldhof participates at a workshop about local energy efficiency funding models

02.02.2017 BE law

In Belgium, CITYnvest organises three different workshops relevant for the three regions as part of the Horizon2020 CITYnvest project. The aim is to bring together key figures to discuss the challenges of funding models oriented towards energy efficiency in buildings. Today, the Flemish workshop ("Lokale energie efficiëntie investeringsmodellen") takes place.

During the workshop, two main pillars will be discussed via round table discussions. Besides the plenary part on concrete local examples of financing models for energy efficiency, direct discussions in smaller groups will take place. One group will focus on how a local authority can practically get started with a guaranteed savings model, collaborating with ESCOs under EPC contracts. Wouter Geldhof participates as legal expert at this discussion. The second group will dig into the world of citizen-based financing models and will discuss how to actively get citizens engaged in energy efficiency investment projects. 

For more details on this event, please visit the following link: http://www.wplgroup.com/aci/wp-content/uploads/sites/2/2016/09/EESe7-Agenda_mkt.pdf

Related news

09.11.2018 NL law
Het Europese PAS-arrest: een programmatische aanpak is toelaatbaar, maar PAS op!

Short Reads - Op 7 november 2018 heeft het Europese Hof van Justitie de prejudiciële vragen van de Afdeling bestuursrechtspraak beantwoord over de toelaatbaarheid onder de Habitatrichtlijn van het Programma Aanpak Stikstof. De eerste reacties op dit arrest bevatten twijfels over de houdbaarheid van het PAS: het houden van vee wordt moelijker en PAS-vergunningen kunnen niet worden verleend of moeten worden ingetrokken.

Read more

20.11.2018 NL law
Seminar 'Personal data from a broader perspective: overlap inside and outside the privacy domain'

Seminar - On 20 November 2018, Stibbe will host a seminar on privacy. Several Stibbe lawyers will discuss personal data from a broader perspective and the overlap that can occur inside and outside the legal privacy domain.

Read more

09.11.2018 BE law
Grondwettelijk Hof: ook verwerpingsarresten van de Raad van State moeten verjaringsstuitende werking hebben

Articles - Bij arrest nr. 148/2018 van 8 november 2018 oordeelt het Hof dat artikel 2244, § 1, derde lid, van het Burgerlijk Wetboek, in zoverre het tot gevolg heeft dat enkel de door de Raad van State gewezen vernietigingsarresten een verjaringsstuitende werking hebben, en niet de verwerpingsarresten, het gelijkheidsbeginsel schendt.

Read more

08.11.2018 NL law
Valse of voorgewende redenen: grond voor een billijke vergoeding?

Articles - De werkgever zegt de arbeidsovereenkomst op na daarvoor toestemming te hebben gekregen van het UWV. De werkneemster klaagt – onder andere – dat in feite sprake was van een verstoorde arbeidsverhouding. De werkgever had volgens de werkneemster dus eigenlijk een ontbindingsverzoek wegens een verstoorde arbeidsverhouding moeten indienen. Daarom verzocht de werkneemster de kantonrechter een billijke vergoeding toe te kennen.

Read more

Our website uses cookies: third party analytics cookies to best adapt our website to your needs & cookies to enable social media functionalities. For more information on the use of cookies, please check our Privacy and Cookie Policy. Please note that you can change your cookie opt-ins at any time via your browser settings.

Privacy – en cookieverklaring