Short Reads

Seminar Meer Betaalbare Woningbouw: presentaties

Seminar Meer Betaalbare Woningbouw: presentaties

Seminar Meer Betaalbare Woningbouw: presentaties

10.12.2017 NL law

Op donderdag 30 november jl. organiseerde Stibbe samen met het Bureau Stedelijke Planning het seminar ‘Meer Betaalbare Woningbouw’.

Hieronder treft u de presentaties aan zoals die door de sprekers tijdens het seminar zijn gehouden:

Joke Geldhof (gedeputeerde Ruimtelijke ordening en Wonen, provincie Noord-Holland):

Frans Wittenberg (adjunct-directeur Wonen en Gebiedsontwikkeling bij Bureau Stedelijke Planning):

Jan van Oosten (advocaat bij Stibbe):

Desirée Uitzetter (directeur gebiedsontwikkeling BPD):

Bureau Stedelijke Planning schreef naar aanleiding van het seminar ‘Meer Betaalbare Woningbouw’ een achtergronddossier waarin ze dieper ingaan op de problematiek en mogelijke oplossingen die Frans Wittenberg tijdens zijn presentatie al kort aanstipte.

Related news

13.12.2018 BE law
Bushalte zonder vergunning en veranda zonder architect: valt uw project ook onder de nieuwe regels?

Articles - De Vlaamse Regering voert aanpassingen door aan de vrijgestelde handelingen, handelingen van openbaar belang, vergunningsplichtige functiewijzigingen en handelingen vrijgesteld van de medewerking van een architect. Onder meer wat betreft vrijstellingen en medewerking van een architect, wijzigt er toch wel wat.

Read more

06.12.2018 NL law
Informatieplicht voor energiebesparende maatregelen: uiterlijk op 1 juli 2019 rapporteren

Short Reads - Het was al aangekondigd: een informatieplicht voor in de inrichting getroffen energiebesparende maatregelen. Wij schreven eerder een blog bij het voornemen van de minister hiertoe. Die informatieplicht komt er nu dan toch echt aan: op 3 oktober 2018 stuurde de minister van Economische Zaken ("de minister") het Besluit tot wijziging van het Activiteitenbesluit Milieubeheer in verband met de informatieplicht voor energiebesparende maatregelen naar de Tweede Kamer.

Read more

06.12.2018 NL law
FAQ: gemeentelijke milieuzones en de harmonisatie ervan

Short Reads - In dit blogbericht uit de FAQ-serie staan de milieuzones centraal. We leggen uit wat milieuzones zijn, hoe de milieuzones in Nederland zijn geregeld en hoe het nieuwe beleid voor de harmonisatie van de milieuzones eruit ziet. We doen de aanbeveling om de gemeentelijke milieuzones op een centrale plek te ontsluiten, zodat voor iedereen inzichtelijk is waar milieuzones zijn en welke regels daar gelden voor welke voertuigen.

Read more

Our website uses cookies: third party analytics cookies to best adapt our website to your needs & cookies to enable social media functionalities. For more information on the use of cookies, please check our Privacy and Cookie Policy. Please note that you can change your cookie opt-ins at any time via your browser settings.

Privacy – en cookieverklaring