Seminar

12 October 2017: Stibbe speaks at seminar on anti-money laundering and terrorism financing

12 October 2017: Stibbe speaks at seminar on anti-money laundering and terrorism financing

08.08.2017 BE law

On July 20 2017, the Chamber adopted the preliminary draft law (new AML Act) for the implementation of the 4th Anti-Money Laundering Directive. The current anti-money laundering scheme will be completely replaced and thus rewritten.

In view of this new AML Act, Stibbe is participating at a seminar that focuses on the key elements and the impact of this new Act. Stibbe partner Ivan Peeters and junior associates Sarah De Dijn and Carol Evrard will be attending the seminar as guest speakers.

Ivan Peeters will present a practical analysis of recent case-laws concerning reporting of suspicion. Sarah De Dijn and Carol Evrard will discuss the practical consequences of the coexistence of the 4th Anti-Money Directive and the GDPR.

 

Date: Thursday, 12 October 2017

Time: 9:00 am - 6:00 pm

Place: Radisson Blu Astrid Hotel, Koningin Astridplein 7, 2018 Antwerp

 

For more details on this seminar and to register, click here.

Please note that the seminar will be conducted in Dutch. A French seminar will be organized in Brussels on Tuesday, 26 September 2017. For more information on the French seminar, click here.

Team

Related news

08.08.2017 NL law
De relationship agreement

Articles - Geconcentreerd aandelenbezit komt wereldwijd vaker voor dan verspreid aandelenbezit. Het aantal in het buitenland genoteerde vennootschappen dat de NV als rechtsvorm kiest (“beurs-NV’s in den vreemde”1), waarbij relatief vaak sprake is van geconcentreerd aandelenbezit, is de laatste jaren toegenomen. Deze trend heeft geleid tot een debat over corporate governance vraagstukken bij beurs-NV’s in den vreemde en in Nederland genoteerde beursvennootschappen (“beurs-NV’s”) met een geconcentreerd aandelenbezit.

Read more

25.07.2017 NL law
Meer rechtseenheid in het overtrederbegrip?

Articles - Tijn Kortmann stelt de vraag welke koers de Afdeling moet varen bij de invulling van het overtrederbegrip. Die vraag spitst hij toe op aansprakelijkheid in concernverband: wie kunnen binnen het concern verantwoordelijk worden gesteld voor overtredingen? Omdat dat meestal niet (alleen) degene is die de overtreding fysiek heeft gepleegd, komt deze vraag doorgaans neer op de vraag op wie de plicht rustte de overtreding te voorkomen of te beëindigen, wie ‘het heeft laten gebeuren’.

Read more

04.08.2017 NL law
Update on the implementation of the Fourth Anti-Money Laundering Directive

Short Reads - The Fourth Anti-Money Laundering Directive (EU/2015/849) should have been implemented in the Netherlands before 26 June 2017. This deadline has not been met. The Dutch legislator indicated that the final text of the legislative proposal is expected after the summer of 2017. Meanwhile, there have been several developments on a European and national level with respect to anti-money laundering and anti-terrorism financing.

Read more

18.07.2017 NL law
Registratie van bestuursverboden

Short Reads - De Wet civielrechtelijk bestuursverbod voorziet kort gezegd in de mogelijkheid voor de rechtbank om in geval van faillissement een (oud-)bestuurder of feitelijk beleidsbepaler van een rechtspersoon voor maximaal vijf jaar te verbieden een bestuursfunctie of een functie als commissaris te bekleden. De registratie van deze bestuursverboden in het handelsregister wordt uitgewerkt in een wetsvoorstel tot wijziging van de Handelsregisterwet 2007.

Read more

26.07.2017 BE law
New Companies Code in the works

Articles - On 20 July 2017 the Council of Ministers approved a legislative proposal regarding a new Companies Code [1]. The current Companies Code was last reviewed fully in 1999. The proposal seeks to modernize Belgian company law by altering or omitting outdated provisions, settling long-lingering points of contention and introducing some important innovations.

Read more

Our website uses cookies: third party analytics cookies to best adapt our website to your needs & cookies to enable social media functionalities. For more information on the use of cookies, please check our Privacy and Cookie Policy. Please note that you can change your cookie opt-ins at any time via your browser settings.

Privacy and Cookie Policy