Short Reads

License wrongly rejected by the AFM

License wrongly rejected by the AFM

License wrongly rejected by the AFM

24.10.2016 NL law

In a recent decision, the Dutch appellate court in financial supervision matters ruled that the Netherlands Authority for the Financial Markets wrongfully rejected a license applied for by a Dutch investment firm. 

The firm offers binary options in the Netherlands. The Dutch regulator cannot reject a license because it considers the products the firm offers undesirable for a retail audience. The judgment confirms that also in case of firms offering high risk products, the powers of the regulators to refuse a licence are limited to the grounds laid down in the applicable laws and regulations. 

The judgment of the Trade and Industry Appeals Tribunal (College van Beroep voor het bedrijfsleven, the "CBb") of 4 October 2016 can be found here (in Dutch only) 

Background

Optieclub.nl B.V., a party that offers binary options, applied for a license to provide investment services in the Netherlands on 4 December 2012. Binary options are options with either a fixed payout amount or a payout amount of zero. The payout will occur when the underlying value (e.g. index, commodity, shares) moved towards the direction that is agreed upon in the option. The AFM and the Dutch Minister of Finance consider binary options as high risk products and aim for a ban on advertising for such products. The AFM even qualifies binary options as "toxic".

On 1 May 2014, the AFM rejected the license application. The AFM found that Optieclub did not comply with the requirement to maintain a sound operational management (integere bedrijfsvoering). On 16 January 2015, the District Court of Rotterdam ruled in favour of Optieclub. The AFM appealed.

The CBb judgment

The AFM found that Optieclub did not sufficiently take (i) measures to prevent itself or its employees to breach the Betting and Gambling Act (Wet op de kansspelen, the "WoK"), and/or (ii) measures to prevent Optieclub or its employees from performing acts that are contrary to generally accepted standards (maatschappelijke betamelijkheid) that can damage public confidence in Optieclub or the financial markets, since binary options – as a product – do not satisfy the requirement of safeguarding the interests of the firm´s customers.

The CBb ruled that the AFM is responsible for supervising the operation of the financial markets. The AFM has powers within this mandate to set requirements and use enforcement measures. The AFM, however, does not have powers to set requirements or use enforcement powers outside this mandate. In particular, the CBb ruled that the AFM does not have the mandate to use its powers with respect to breaches of the WoK. According to the CBb, establishing whether the WoK is breached is the task of the Netherlands Gaming Authority (Kansspelautoriteit). In this case, the Netherlands Gaming Authority did not establish that Optieclub breached the WoK. The CBb therefore ruled that as long as the breach of the WoK is not established, the AFM cannot claim that the activities of Optieclub damages the confidence in Optieclub or the financial markets.

In addition, the CBb ruled that the assessment whether Optieclub acts in breach of generally accepted standards relates to the actual market conduct of Optieclub or its employees and cannot be determined by reference to the product alone. The mere fact that Optieclub offers binary options does not justify the conclusion that Optieclub acts contrary to generally accepted standards that can damage the trust in Optieclub or the financial markets. 

Related news

01.09.2020 NL law
Toezichthouders aan de poort

Articles - Het kan iedere financiële onderneming overkomen: in de bus vindt men een verzoek om informatie te verstrekken aan een van  de financiële toezichthouders, De Nederlandsche Bank (DNB) of de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Een dergelijk verzoek leidt al snel tot onrust binnen de onderneming. Ingrid Viertelhauzen en Maciek Bednarski bespreken de reikwijdte van de inlichtingenbevoegdheid en plaatsen hier enkele kanttekeningen bij.

Read more

28.08.2020 NL law
Hoge Raad verduidelijkt verhouding tussen toezichts- en opsporingsbevoegdheden

Short Reads - Bedrijven en personen die onderwerp zijn van een onderzoek kunnen geconfronteerd worden met bestuursrechtelijk toezicht óf strafrechtelijke opsporing. Deze twee typen onderzoeken moeten van elkaar worden onderscheiden, maar lopen in de praktijk soms door elkaar heen. De vraag is wanneer een opsporingsambtenaar niet meer van zijn toezichtsbevoegdheden gebruik mag maken als ook mogelijke strafbare feiten in beeld komen?

Read more

01.09.2020 NL law
Handhavingsbesluiten van financiële toezichthouders bestuursrechtelijk aanvechten

Articles - Financiële toezichthouders (Stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM), De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Consument en Markt (ACM)) hebben een breed arsenaal aan formele sancties en informele maatregelen tot hun beschikking om normconform gedrag bij marktpartijen te bewerkstelligen. Voorbeelden daarvan zijn: een last onder dwangsom, een bestuurlijke boete, een aanwijzing, een waarschuwing, een normoverdragend gesprek en de publicatie van sancties.

Read more

20.08.2020 NL law
Conclusie Wattel: heroverweging van (niet)handhavingsbesluiten moet leiden tot een doeltreffend resultaat

Short Reads - Bij de vraag of het in heroverweging (alsnog) handhavend moet optreden door middel van het opleggen van herstelsancties, moet een bestuursorgaan beoordelen of tot een effectieve handhaving en evenredige sanctionering kan worden gekomen. Dat concludeert staatsraad advocaat-generaal Wattel in zijn conclusie van 11 maart 2020. Het bestuursorgaan moet in die beoordeling alle relevante feiten, omstandigheden en ontwikkelingen betrekken.

Read more

28.08.2020 NL law
Loan Market Association publiceert aanvulling op bestaande Revised Replacement of Screen Rate Clause in reactie op aanbeveling van Working Group on Sterling Risk-Free Reference Rates

Short Reads - In het kader van de rentebenchmarktransitie (voor uitleg en achtergrond, zie mijn vorige publicatie van augustus 2020) heeft de Loan Market Association (LMA) in mei 2018 een zogenaamde 'Replacement of Screen Rate Clause' gepubliceerd die partijen in hun op door de LMA ontwikkelde standaarddocumentatie gebaseerde kredietovereenkomsten kunnen opnemen.

Read more

10.08.2020 NL law
ISDA kondigt publicatie van Adjusted RFRs, wijziging van de 2006 Definitions en IBOR Fallback Protocol aan

Short Reads - In twee in juli verschenen persberichten kondigt ISDA (i) de aanvang van de berekening en publicatie door Bloomberg van zogenaamde 'Fallback Rates' voor een aantal bestaande IBORs en (ii) de voorgenomen publicatie door ISDA van gewijzigde 'rate options' in de 2006 Definitions en het langverwachte IBOR Fallback Protocol aan.

Read more