Short Reads

Court of Appeal Arnhem-Leeuwarden: Factual disposition is an essential requirement for exercising a right of retention

Factual disposition essential requirement exercising right retention

Court of Appeal Arnhem-Leeuwarden: Factual disposition is an essential requirement for exercising a right of retention

19.12.2016 NL law

By ruling that a subcontractor had not succeeded in proving its "factual disposition" over the object on which the subcontractor claimed to exercise a right of retention, the Court of Appeal's  judgment follows the approach taken in recent case law, that in order to claim the exercise of a right of retention the claimant must have the discretion to surrender the object under retention, which in turn requires the claimant to have factual disposition over such object.

Court of Appeal Arnhem-Leeuwarden 13 September 2016 (ECLI:NL:GHARL:2016:7314)

The Dutch Civil Code provides that: “a right of retention is the power vested in an obligee, in the cases specified by law, to suspend the performance of an obligation to surrender a thing to his obligor until settlement of the claim.” The discretion to surrender requires factual disposition over the relevant object. In a previous judgment, the same Court of Appeal  held that factual disposition should be exclusive to the party claiming entitlement to exercise the right of retention. This requirement was heavily criticized in legal literature.

In this particular instance, a housing foundation employed a contractor for the construction of multiple residences, which in turn instructed a subcontractor to perform certain installation works therein. During the course of the works, the contractor stopped paying the subcontractor’s invoices, prompting the latter to exercise a right of retention over the building site. In response, the housing foundation informed the subcontractor that it did not acknowledge the subcontractor's right of retention because the subcontractor never had the (exclusive) factual disposition required to exercise such a right in the first place. Subsequently, the housing foundation removed the locks and fences placed by the subcontractor around the building site.

The subcontractor commenced proceedings against the housing foundation, claiming damages resulting from the fact that the housing foundation had frustrated the subcontractor's right of retention. The District Court dismissed the claims on the grounds that the subcontractor never had the (exclusive) factual disposition required to exercise such right of retention in the first place. The Court of Appeal held that factual disposition exists when the subcontractor has become the holder of the site in the regular performance of its contract. The subcontractor submitted statements from four people involved in the construction to support its claimed factual disposition. These statements revealed, however, that others in addition to the subcontractor also had access to the site and that no act of surrender by the subcontractor would have been required in order for it to return the building site to the disposition of the builder or the housing foundation. The Court of Appeal held that the subcontractor had not succeeded in proving factual disposition and therefore dismissed its claims.

In the underlying case, recognizing the judgment's practical relevance, the Court of Appeal initially proposed that prejudicial inquiries be submitted to the Supreme Court. However, the subcontractor and housing foundation opted to resolve the matter by submitting further evidence to the Court of Appeal. The requirement of exclusivity of factual disposition was not considered further, leaving this issue to be considered in future case law. Developments in this line of case law will be closely observed by legal practitioners and construction professionals alike.

Team

Related news

23.07.2018 NL law
Evaluatie Wbfo en start consultatie over mogelijke wijzigingen/wettelijke maatregelen voor vaste beloning

Short Reads - Op 17 juli 2018 heeft de minister van Financiën de twee rapporten over de evaluatie van de Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen (Wbfo) aangeboden aan de Tweede Kamer. Tevens is een maatschappelijke consultatie naar drie wettelijke maatregelen met betrekking tot de vaste beloningen geopend.

Read more

11.07.2018 NL law
Update initiatiefwetsvoorstel introductie instemmingsrecht en aanscherping vaste beloning bankiers

Short Reads - Op 25 april 2018 heeft de Afdeling advisering van de Raad van State (hierna Raad van State) een kritisch advies uitgebracht over het initiatief-wetsvoorstel om de wet op het financieel toezicht (Wft) te wijzigen. Op 5 juli 2018 is dit advies tezamen met de reactie van de initiatiefnemers van het wetsvoorstel op het advies van de Raad van State gepubliceerd, evenals het aangepaste wetsvoorstel dat is aangeboden aan de Tweede Kamer.

Read more

16.07.2018 NL law
ISDA publishes consultation on benchmark fallbacks

Short Reads - ISDA publishes consultation on benchmark fallbacks. As part of an initiative to amend its standard derivatives documentation to facilitate the replacement of existing interbank offered rates (IBORs) by risk free rates (RFRs), the International Swaps and Derivatives Association (ISDA) has published a consultation paper on certain adjustments required to such RFRs.

Read more

10.07.2018 EU law
Hof van Justitie EU oordeelt over reikwijdte 'beroepsgeheim' financiële toezichthouders voor bedrijfsgegevens

Articles - In een arrest van 19 juni 2018 oordeelt de Grote kamer van het Hof van Justitie EU over de reikwijdte van het 'beroepsgeheim' van financiële toezichthouders voor bedrijfsgegevens. Het hof oordeelt dat de informatie die zich in het toezichtsdossier bevindt niet onvoorwaardelijk vertrouwelijk van aard is en bijgevolg onder het beroepsgeheim van de toezichthouder valt. Gegevens die mogelijk commerciële geheimen zijn geweest, worden in beginsel geacht niet meer actueel en dus niet langer geheim te zijn, wanneer die gegevens ten minste vijf jaar oud zijn.

Read more

Our website uses cookies: third party analytics cookies to best adapt our website to your needs & cookies to enable social media functionalities. For more information on the use of cookies, please check our Privacy and Cookie Policy. Please note that you can change your cookie opt-ins at any time via your browser settings.

Privacy – en cookieverklaring