Trends

Guiding you through the maze of social elections with our tool

Guiding you through the maze of social elections with our tool

Guiding you through the maze of social elections with our tool

20.11.2015 BE law

The next social elections will take place in 2016 (between 9 and 22 May). This is when employees vote for which of their peers will represent them in the company’s Committee for Prevention and Protection at Work or in the Works Council. As you may know, social elections must follow a specific procedure and a very strict timetable.

To keep your stress levels down, and to make sure you will not miss any important steps, Stibbe’s Employment and Pensions team has developed a convenient tool that comfortably guides you through the maze of deadlines.

You can access the tool by registering via the form on our website dedicated to the social elections (available in Dutch, English and French - click on the link), after which you will receive an email that contains a file you can download. This file will automatically add the most important dates of the social elections process as well as the chosen election date to your calendar.

And of course, if you have any questions related to the tool or the social election process in general, we are here to help you.
 

Team

Related news

25.07.2018 NL law
Rechter niet verplicht tot ambtshalve toepassing van artikel 1:125 lid 2 Wft (annotatie)

Articles - De Wbfo maximeert de vertrekvergoeding van bestuurders en andere dagelijks beleidsbepalers op een vast jaarsalaris (artikel 1:125 lid 2 Wft) en beoogt volgens de parlementaire geschiedenis fundamentele maatschappelijke belangen te beschermen: het tegengaan van excessieve beloningen en het beschermen van de consument, samenleving en de financiële stabiliteit.

Read more

23.07.2018 NL law
Evaluatie Wbfo en start consultatie over mogelijke wijzigingen/wettelijke maatregelen voor vaste beloning

Short Reads - Op 17 juli 2018 heeft de minister van Financiën de twee rapporten over de evaluatie van de Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen (Wbfo) aangeboden aan de Tweede Kamer. Tevens is een maatschappelijke consultatie naar drie wettelijke maatregelen met betrekking tot de vaste beloningen geopend.

Read more

05.06.2018 NL law
Via payrolling tewerkgestelde schoonmaakster is door overgang van onderneming in dienst gekomen van de “verkrijger” van het schoonmaakwerk (annotatie)

Articles -  In het Albron-arrest oordeelde het Hof van Justitie EU (HvJ EU) dat binnen een concern de groepsmaatschappij waarbij de werknemers (intra-concern) tewerk zijn gesteld, maar waarmee zij niet een arbeidsovereenkomst hebben, kan worden beschouwd als vervreemder in de zin van Richtlijn 2001/23/EG. 

Read more

Our website uses cookies: third party analytics cookies to best adapt our website to your needs & cookies to enable social media functionalities. For more information on the use of cookies, please check our Privacy and Cookie Policy. Please note that you can change your cookie opt-ins at any time via your browser settings.

Privacy – en cookieverklaring