Articles

Act on the expansion of possibilities to act against corporate and white collar crime

Act on the expansion of possibilities to act against corporate and white collar crime

Act on the expansion of possibilities to act against corporate and white collar crime

23.01.2015 NL law

On 1 January 2015 the Act on the expansion of possibilities to act against corporate and white collar crime came into force. This Act introduces more opportunities to detect and prosecute  corporate and white collar crime and imposes stricter sentences. The maximum prison sentence for  corporate and white collar offences has increased and for corporations an adjustable fine limit has been introduced, under which the court can impose a fine of up to the higher of EUR 810,000 and 10% of their annual turnover.

The penalties for the abuse of governmental subsidies and the bribing of officials and non-officials have been expanded and updated. Also the maximum sentences that can be imposed with respect to  bribery and money laundering have been increased. Courts can now impose an adjustable fine on a corporation of up to the higher of EUR 810,000 and 10% of its annual turnover. Furthermore, the possibility to deduct costs from the criminally obtained gain is limited. Finally, persistent offenders in the category of less serious corporate crimes will also become subject to penalties.

This law not only affects corporations and their management in that they risk higher sentences and being deprived from gains obtained through criminal means, it also enables broader methods of detection and increases coercive measures against them. As a consequence of the increase in the maximum sentence for non-official bribery and the penalties for systematic violation of the less serious corporate crimes, it is possible to arrest suspects and take them in to custody even if they are not caught in the act. In addition, the investigation authorities can more easily record telecommunications. Furthermore, the statute of limitations for non-official bribery and (consistent) violation of the Economic Offences Act is extended from six to twelve years, as a consequence of which corporations and their management are exposed to the risk of prosecution for a substantially longer period of time.

Team

Related news

12.07.2018 NL law
Voortgang wetsvoorstel Wet bescherming bedrijfsgeheimen

Short Reads - Op 5 juli 2016 is de Richtlijn bedrijfsgeheimen (2016/943/EU) in werking getreden. De richtlijn heeft tot doel de regels inzake bescherming van niet-openbaar gemaakte knowhow en bedrijfsinformatie (bedrijfsgeheimen) in de EU lidstaten te harmoniseren. De richtlijn moest voor 9 juni 2018 geïmplementeerd zijn in de Nederlandse wet- en regelgeving. Nederland heeft deze termijn niet gehaald.

Read more

12.07.2018 NL law
Wet aanvullende maatregelen accountantsorganisaties in werking getreden

Short Reads - Op 1 juli 2018 zijn de Wet aanvullende maatregelen accountantsorganisaties en het bijbehorende Besluit tot onder meer aanpassing van het Besluit toezicht accountantsorganisaties (Bta) (grotendeels) in werking getreden. De wet beoogt de kwaliteit van de accountantscontroles te verbeteren. Met het oog daarop zijn met name voorschriften ingevoerd die zien op de governance van accountantsorganisaties en zijn de bevoegdheden van de AFM uitgebreid.

Read more

12.07.2018 NL law
Initiatief wetsvoorstel Wet bestuurlijk verbod rechtspersonen geconsulteerd

Articles - Begin dit jaar is het initiatief van enkele Kamerleden voor het voorstel van de Wet bestuurlijk verbod rechtspersonen geconsulteerd. Het voorstel geeft de Minister voor Rechtsbescherming de bevoegdheid om een rechtspersoon bij beschikking te verbieden en te ontbinden indien zijn werkzaamheid in strijd is met de openbare orde. De wet is een aanvulling op de mogelijkheid voor de rechter om – op verzoek van het Openbaar Ministerie – rechtspersonen waarvan de werkzaamheid in strijd is met de openbare orde verboden te verklaren en te ontbinden (art. 2:20 BW).

Read more

12.07.2018 NL law
Algemene verordening gegevensbescherming van toepassing

Short Reads - Vanaf 25 mei 2018 zijn de Algemene verordening gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679) (AVG) en de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (Uitvoeringswet) van toepassing in Nederland. De AVG en de Uitvoeringswet vervangen de richtlijn betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens (Richtlijn 95/46/EG) en de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Read more

12.07.2018 NL law
Evaluatie van de Wet aanpassing enquêterecht

Articles - Op 1 januari 2013 is de Wet aanpassing enquêterecht in werking getreden. Deze wet is geëvalueerd door de Tilburg University. De uitkomsten van deze evaluatie zijn op 21 maart 2018 door de Minister voor Rechtsbescherming gepubliceerd. In deze Corporate Update een overzicht van enkele conclusies en aanbevelingen van de onderzoekscommissie. Wij verwijzen in dit verband tevens naar de samenvatting van het onderzoek.

Read more

Our website uses cookies: third party analytics cookies to best adapt our website to your needs & cookies to enable social media functionalities. For more information on the use of cookies, please check our Privacy and Cookie Policy. Please note that you can change your cookie opt-ins at any time via your browser settings.

Privacy – en cookieverklaring