Seminar

New social elections

New social elections

New social elections

21.04.2015 BE law

New social elections will take place in 2016 (9-22 May). This is when employees vote for which of their peers will represent them in the company’s Committee for Prevention and Protection at Work or in the Works Council.

Social elections must follow a specific procedure and strict timetable. The first phase of the procedure must start on the X-minus-60th day, as of 11 December 2015.

To help you become familiar with the procedure and to give you the opportunity to prepare for the social elections, Stibbe’s experts on employment and pensions are organising a seminar on this subject.

The French-speaking session takes place on Tuesday, 21 April 2015, and the Dutch-speaking session on Friday, 24 April 2015.

French title: Elections sociales – quelles sont les entreprises tenues d’organiser les élections sociales ?
Dutch title: Sociale Verkiezingen

Related news

25.07.2018 NL law
Rechter niet verplicht tot ambtshalve toepassing van artikel 1:125 lid 2 Wft (annotatie)

Articles - De Wbfo maximeert de vertrekvergoeding van bestuurders en andere dagelijks beleidsbepalers op een vast jaarsalaris (artikel 1:125 lid 2 Wft) en beoogt volgens de parlementaire geschiedenis fundamentele maatschappelijke belangen te beschermen: het tegengaan van excessieve beloningen en het beschermen van de consument, samenleving en de financiële stabiliteit.

Read more

23.07.2018 NL law
Evaluatie Wbfo en start consultatie over mogelijke wijzigingen/wettelijke maatregelen voor vaste beloning

Short Reads - Op 17 juli 2018 heeft de minister van Financiën de twee rapporten over de evaluatie van de Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen (Wbfo) aangeboden aan de Tweede Kamer. Tevens is een maatschappelijke consultatie naar drie wettelijke maatregelen met betrekking tot de vaste beloningen geopend.

Read more

05.06.2018 NL law
Via payrolling tewerkgestelde schoonmaakster is door overgang van onderneming in dienst gekomen van de “verkrijger” van het schoonmaakwerk (annotatie)

Articles -  In het Albron-arrest oordeelde het Hof van Justitie EU (HvJ EU) dat binnen een concern de groepsmaatschappij waarbij de werknemers (intra-concern) tewerk zijn gesteld, maar waarmee zij niet een arbeidsovereenkomst hebben, kan worden beschouwd als vervreemder in de zin van Richtlijn 2001/23/EG. 

Read more

Our website uses cookies: third party analytics cookies to best adapt our website to your needs & cookies to enable social media functionalities. For more information on the use of cookies, please check our Privacy and Cookie Policy. Please note that you can change your cookie opt-ins at any time via your browser settings.

Privacy – en cookieverklaring