Articles

Uitzenden, payrolling, schijnzelfstandigen en de Wet werk en zekerheid

Uitzenden, payrolling, schijnzelfstandigen en de Wet werk en zekerheid

Uitzenden, payrolling, schijnzelfstandigen en de Wet werk en zekerheid

01.11.2014 NL law

In de memorie van toelichting bij de Wet werk en zekerheid CWWZ) wordt medegedeeld dat het kabinet en sociale partners willen voorkomen dat driehoeksrelaties waaronder payrolling oneigenlijk worden gebruikt. Gewezen wordt op de in het Sociaal Akkoord van 11 april 20132 opgenomen afspraak dat relaties in alle gevallen transparant zullen worden ge maakt, zodat geen misverstand zal bestaan over de positie van de werknemer, en naar de afspraak dat de speciale ontslagregels die nu hij payrolling gelden zullen worden aangepast.

Uit wat in het Sociaal Akkoord en in de memorie van toelichting bij de WWZ wordt medegedeeld over payrolling zou kunnen worden afgeleid dat het kabinet en sociale partners een plaats zien voor de payrollconstructie binnen de bestaande arbeidsrechtelijke ordening als maar duidelijk is voor de werknemer dat het payrollbedrijf zijn werkgever is en wanneer zijn ontslagbescherming gelijkwaardig is aan die van de werknemers die rechtstreeks in dienst zijn bij de opdrachtgever. Hiertegen zijn bezwaren aan te voeren.

Lees hier de volledige publicatie.

Team

Related news

04.07.2019 NL law
Seminar: Employment law in the public sector

Seminar - Stibbe will host a seminar with the title 'Employment law in the public sector' in Amsterdam on 4 July 2019. In addition to the imminent Act on the Normalisation of the Legal Status of Civil Servants (Wnra), integrity and remuneration issues also receive a great deal of attention, particularly where public employers are concerned. During this seminar, we will discuss these most current topics.

Read more

06.06.2019 NL law
Masterclass: Alcohol- en drugstesten op de werkvloer

Masterclass - Stibbe in Amsterdam organiseert op 6 juni de masterclass 'Alcohol- & drugstesten op de werkvloer'. Tijdens deze masterclass bespreken arbeidsrechtexpert Johan Zwemmer en privacydeskundigen Frederiek Fernhout en Judica Krikke het algemene verbod van de Autoriteit Persoonsgegevens op deze testen voor werkgevers en leggen zij onder meer uit hoe hiermee moet worden omgegaan.

Read more

02.07.2019 NL law
Debate night: HR Analytics: opportunity or threat?

Seminar - On 2 July 2019, Stibbe's Digital Economy Group will host a debate night in Amsterdam on the hot topic of HR analytics. During Stibbe's debate night, speakers from the world of business, politics, science and law will exchange views on HR analytics, how they can be used in practice, and their development in the context of employment and privacy law.

Read more

29.05.2019 NL law
Debatavond: HR Analytics: kans of bedreiging?

Seminar - Stibbe's Digital Economy Group organiseert op 2 juli 2019 een debatavond in Amsterdam over 'HR analytics'. Tijdens deze debatavond gaan sprekers uit het bedrijfsleven, politiek, wetenschap en recht met elkaar in debat over dit actuele onderwerp en o.a. welke arbeids- en privacyrechtelijke aspecten spelen een rol bij het gebruik van AI en HR Analytics. 

Read more

06.06.2019 NL law
Masterclass: Alcohol and drug testing in the workplace

Masterclass - Stibbe will host a masterclass entitled 'Alcohol and drug testing in the workplace' on 6 June in Amsterdam. During this masterclass, employment law expert Johan Zwemmer and privacy experts Frederiek Fernhout and Judica Krikke will discuss the Dutch Data Protection Authority's general prohibition of these tests and discuss whether and how employers should implement.

Read more

Our website uses functional cookies for the functioning of the website and analytic cookies that enable us to generate aggregated visitor data. We also use other cookies, such as third party tracking cookies - please indicate whether you agree to the use of these other cookies:

Privacy – en cookieverklaring