Articles

Annotatie onder Hoge Raad - 29 november 2013

Annotatie onder Hoge Raad 29 november 2013, - Faillissementspauliana

Annotatie onder Hoge Raad - 29 november 2013

04.07.2014 NL law

Het onderdeel betoogt dat het hof heeft miskend dat het wettelijk vermoeden van art. 43 lid 1 aanhef en onder 2° Fw mede betrekking heeft op een transactie waarbij zekerheid wordt gesteld voor een nieuw krediet (zonder dat van voorafgaande kredietverlening tussen dezelfde partijen sprake is).

In het onderdeel ligt de juiste veronderstelling besloten dat op de curator die op de voet van art. 42 Fw buitengerechtelijk een rechtshandeling vernietigt die de schuldenaar voor de faillietverklaring onverplicht heeft verricht, de stelplicht en bewijslast rusten van feiten en omstandigheden die meebrengen dat het faillissement en een tekort daarin met een redelijke mate van waarschijnlijkheid waren te voorzien voor de schuldenaar en de wederpartij (vgl. HR 22 december 2009, «JOR» 2011/19, m.nt. NEDF (ABN Amro Bank/Van Dooren q.q.)). Volgens de tekst van art. 43 lid 1 aanhef en onder 2° Fw wordt echter wetenschap van benadeling vermoed aan beide zijden te bestaan indien de rechtshandeling waardoor de schuldeisers zijn benadeeld, is verricht binnen een jaar voor de faillietverklaring, de schuldenaar zich niet reeds voor de aanvang van die termijn daartoe had verplicht en het een rechtshandeling betreft ter voldoening van of zekerheidstelling voor een niet opeisbare schuld. Het bewijsvermoeden van art. 43 lid 1 aanhef en onder 2° Fw is een uitzondering op de stelplicht en bewijslast op grond van art. 42 Fw en mag niet ruim worden uitgelegd (vgl. HR 4 februari 2000, «JOR» 2000/87, m.nt. NEDF (Scholten q.q./Van Zwol Wijntjes)). Uit de totstandkomingsgeschiedenis van art. 43 Fw blijkt dat het bewijsvermoeden zijn rechtvaardiging vindt in het verdachte karakter van de rechtshandeling. Dit verdachte karakter berust erop dat de handelingen waarop het bewijsvermoeden betrekking heeft, gewoonlijk zullen worden verricht in het volle bewustzijn dat de schuldeisers erdoor benadeeld worden. Een dergelijk karakter kan niet op voorhand worden toegeschreven aan de rechtshandeling waarin bij het aangaan van een nieuwe kredietrelatie zekerheid wordt bedongen voor de verschaffing van krediet(ruimte), zoals in het onderhavige geval. Het onderdeel faalt derhalve.

Robbert Jan van der Weijden schreef de annotatie bij deze uitspraak. Deze annotatie is gepubliceerd in JOR 2014/213.

Lees de volledige annotatie. 

Related news

21.05.2019 NL law
Corporate Recovery & Insolvency in the Netherlands

Articles - Does the legislative framework in your jurisdiction allow for informal work-outs, as well as formal restructuring and insolvency proceedings, and to what extent are each of these used in practice? What formal rescue procedures are available in your jurisdiction to restructure the liabilities of distressed companies? What effect does each restructuring procedure have on existing contracts? How are the creditors and/or shareholders able to influence each winding up process. 

Read more

09.08.2019 NL law
Verifieerbare vorderingen, de stand van zaken na Credit Suisse/Jongepier q.q.

Articles - De afgelopen jaren heeft de Hoge Raad verschillende arresten gewezen over de invloed van het faillissement op wederkerige overeenkomsten, het fixatiebeginsel en de kwalificatie van vorderingen als boedelvordering, verifieerbare vordering of nietverifieerbare vordering. In het arrest van 23 maart 2018 (hierna: Credit Suisse/Jongepier q.q.) verduidelijkt de Hoge Raad ter beantwoording van enkele prejudiciële vragen wanneer vorderingen die voortvloeien uit een ten tijde van het faillissement reeds bestaande rechtsverhouding voor verificatie in aanmerking komen.

Read more

21.05.2019 BE law
The International Comparative Legal Guide to Corporate Recovery & Insolvency 2019 - Belgian chapter

Articles - This Guide covers common issues in corporate recovery and insolvency - including issues that arise when a company is in financial difficulties, insolvency procedures, cross-border issues - in 30 jurisdictions. Pieter Wouters and Paul Van der Putten of Stibbe Brussels' Litigation department contributed to the Belgian chapter of the ICLG.

Read more

13.06.2019 NL law
EU reshaping the restructuring landscape? Directive on Restructuring and Insolvency approved by EU Council

Short Reads - The Council of the European Union adopted a proposal for a Directive on restructuring and insolvency (2016/0359 (COD) on 6 June 2019. The Directive will enter into force twenty days after it is published in the Official Journal of the European Union. From that date, Member States will have two years to implement the substantive parts of the Directive in their national legislation, although a one year extension can be granted.

Read more

13.05.2019 LU law
Stibbe reinforces its Luxembourg office with the appointment of three new Counsel

Inside Stibbe - Stibbe reinforces its Luxembourg office with the appointment of Vanessa Schmitt (Corporate & Finance), Olivier dal Farra (Tax), and Frédéric Pilorget (Corporate & Finance) as Counsel. The new appointments have taken effect in April and allow Stibbe to further strengthen its Luxembourg tax and corporate and finance teams to continue to respond to market needs.

Read more

Our website uses functional cookies for the functioning of the website and analytic cookies that enable us to generate aggregated visitor data. We also use other cookies, such as third party tracking cookies - please indicate whether you agree to the use of these other cookies:

Privacy – en cookieverklaring