Articles

Corporate Alert: Dutch Claw back Act shall enter into force on 1 January 2014

Corporate Alert: Dutch Claw back Act shall enter into force on 1 January 2014

Corporate Alert: Dutch Claw back Act shall enter into force on 1 January 2014

16.12.2013 NL law

1.  Introduction 
 
On 10 December 2013, the Dutch Upper Chamber adopted the Claw back Act. The Claw back Act shall enter into force as per 1 January 2014 and applies particularly to public limited companies ("N.V.'s").

We will shortly give a more extensive overview on the Claw back Act in our bi-annual Update. This Alert merely reflects the main features of the Claw back Act. 
 
2.  Main features Claw back Act 
 
The two most important elements of the Claw back Act are:

(1) The adjustment or reclamation of bonuses

The possibility is introduced that bonuses granted to a managing director can in retrospect be:

 

  • adjusted, if the amount of the bonus would under the circumstances be unacceptable according to principles of reasonableness and fairness; and

 

  • reclaimed, if the bonus was granted on the basis of incorrect information regarding the achievement of targets on which the bonus was based, or regarding the circumstances subject to which the bonus was granted. 

(2) The "Corporate Event" provision

The obligation to set off the amount of the increase in value (during a reference period) of shares, depositary receipts or rights to claim or acquire shares that were granted by way of remuneration to a managing director, with his remuneration, in the event of a public offer on the shares in the company, a proposal as referred to in certain provisions included in article 2:107a DCC, or a proposal for a legal merger or demerger. 
 
3.  Additional obligations annual report 
 
Virtually all NV-companies must include a statement in the explanation to the annual accounts regarding the amount of the adjustment or the reclamation of any remuneration. 
 
4.  Additional item on the agenda for the general meeting 
 
In the general meeting for the adoption of the annual accounts, account must be given for the implementation of the remuneration policy during the past financial year.

This must be included in the convocation for the agenda of the meeting as a separate item for discussion. The item must be discussed prior to the adoption of the annual accounts. 
 
5.  Scope of the Claw back Act 
 
Although the Claw back Act was particularly intended for N.V.'s, the Claw back Act also applies to certain so-called financial enterprises.

However, the applicability of the provisions of the Claw back Act is different for the various parts of the Claw back Act. For instance, the Corporate Event provision applies to NV's listed on Euronext Amsterdam, and the provisions regarding the adjustment and reclamation of bonuses apply equally to private companies with limited liability (B.V.'s) and co-operatives that qualify as a bank, as well as to mutual societies that qualify as an insurance company. 
 
6.  Immediate Effect 
 
The Claw back Act does not contain a transitional clause and will have immediate effect as from 1 January 2014.

As a consequence, the obligation arises for "open N.V.'s" to give account for the implementation of the remuneration policy in 2013 in the annual report over the financial year 2013.

Furthermore, the account for the implementation of the remuneration policy must as a separate item be included in the convocation to and placed on the agenda of the general meeting that will be held in 2014. 

 

 

7.  Financial Institutions 

A further tightening of the rules is under preparation for Dutch financial institutions and other legal entities related thereto. In November 2013, a consultation version of the "Act remuneration policies of financial institutions" was made public. This consultation will be open until 31 December 2013. We will send a further update on this subject as soon as the actual legislative proposal is made public.

For more information and further advice, please do not hesitate to contact one of Stibbe's contact persons.
 

 

 

Team

Related news

21.07.2020 NL law
Financiële sector moet klimaatrisico’s bespreken met klanten

Short Reads - Financiële instellingen moeten in gesprekken met klanten aandacht besteden aan klimaatrisico’s. Bij zakelijke klanten met name over de mogelijke impact van klimaatrisico’s op hun bedrijfsvoering en bij hypotheekeigenaren bijvoorbeeld over de verduurzaming van hun woning. Ook in het licht van het Klimaatcommitment van de financiële sector is dit van belang. Dit blijkt uit een bloemlezing van acht Nederlandse financiële instellingen, verenigd onder het Platform voor Duurzame financiering.

Read more

17.07.2020 BE law
Gedogen van een bouwovertreding in een dading. Hof van Cassatie zegt: nietig

Articles - Een dadingsovereenkomst waarin een partij zich ertoe verbindt om de bouwovertredingen van de contractspartij te gedogen, heeft een ongeoorloofde oorzaak. Met een dergelijke overeenkomst beogen de contractspartijen immers om een met de openbare orde strijdige toestand - de bouwovertredingen - in stand te houden. De overeenkomst is in haar geheel behept met een ongeoorloofde oorzaak en aldus nietig. Als één van de partijen zijn leveringsverbintenis niet nakomt, kan de andere partij dan ook geen schadevergoeding vorderen.

Read more

16.07.2020 NL law
Beroep op i-grond verworpen: i-grond niet bedoeld als reparatiegrond (annotatie)

Articles - Sinds begin dit jaar het startschot werd gegeven met de eerste uitspraak van de Rechtbank Noord-Holland (JAR 2020/60, m.nt. A.M. Helstone) voor jurisprudentie over de i-grond, is tot nu toe in geen enkele gepubliceerde uitspraak een ontbindingsverzoek op basis van de cumulatiegrond toegewezen. De belangrijkste reden voor afwijzing in de tot nu toe gepubliceerde i-grond-rechtspraak is doorgaans dat de werkgever heeft nagelaten om een zelfstandige onderbouwing te geven voor de i-grond, los van de andere aangevoerde ontslaggronden.

Read more