Articles

Corporate Alert: Dutch Claw back Act shall enter into force on 1 January 2014

Corporate Alert: Dutch Claw back Act shall enter into force on 1 January 2014

Corporate Alert: Dutch Claw back Act shall enter into force on 1 January 2014

16.12.2013 NL law

1.  Introduction 
 
On 10 December 2013, the Dutch Upper Chamber adopted the Claw back Act. The Claw back Act shall enter into force as per 1 January 2014 and applies particularly to public limited companies ("N.V.'s").

We will shortly give a more extensive overview on the Claw back Act in our bi-annual Update. This Alert merely reflects the main features of the Claw back Act. 
 
2.  Main features Claw back Act 
 
The two most important elements of the Claw back Act are:

(1) The adjustment or reclamation of bonuses

The possibility is introduced that bonuses granted to a managing director can in retrospect be:

 

  • adjusted, if the amount of the bonus would under the circumstances be unacceptable according to principles of reasonableness and fairness; and

 

  • reclaimed, if the bonus was granted on the basis of incorrect information regarding the achievement of targets on which the bonus was based, or regarding the circumstances subject to which the bonus was granted. 

(2) The "Corporate Event" provision

The obligation to set off the amount of the increase in value (during a reference period) of shares, depositary receipts or rights to claim or acquire shares that were granted by way of remuneration to a managing director, with his remuneration, in the event of a public offer on the shares in the company, a proposal as referred to in certain provisions included in article 2:107a DCC, or a proposal for a legal merger or demerger. 
 
3.  Additional obligations annual report 
 
Virtually all NV-companies must include a statement in the explanation to the annual accounts regarding the amount of the adjustment or the reclamation of any remuneration. 
 
4.  Additional item on the agenda for the general meeting 
 
In the general meeting for the adoption of the annual accounts, account must be given for the implementation of the remuneration policy during the past financial year.

This must be included in the convocation for the agenda of the meeting as a separate item for discussion. The item must be discussed prior to the adoption of the annual accounts. 
 
5.  Scope of the Claw back Act 
 
Although the Claw back Act was particularly intended for N.V.'s, the Claw back Act also applies to certain so-called financial enterprises.

However, the applicability of the provisions of the Claw back Act is different for the various parts of the Claw back Act. For instance, the Corporate Event provision applies to NV's listed on Euronext Amsterdam, and the provisions regarding the adjustment and reclamation of bonuses apply equally to private companies with limited liability (B.V.'s) and co-operatives that qualify as a bank, as well as to mutual societies that qualify as an insurance company. 
 
6.  Immediate Effect 
 
The Claw back Act does not contain a transitional clause and will have immediate effect as from 1 January 2014.

As a consequence, the obligation arises for "open N.V.'s" to give account for the implementation of the remuneration policy in 2013 in the annual report over the financial year 2013.

Furthermore, the account for the implementation of the remuneration policy must as a separate item be included in the convocation to and placed on the agenda of the general meeting that will be held in 2014. 

 

 

7.  Financial Institutions 

A further tightening of the rules is under preparation for Dutch financial institutions and other legal entities related thereto. In November 2013, a consultation version of the "Act remuneration policies of financial institutions" was made public. This consultation will be open until 31 December 2013. We will send a further update on this subject as soon as the actual legislative proposal is made public.

For more information and further advice, please do not hesitate to contact one of Stibbe's contact persons.
 

 

 

Team

Related news

12.07.2018 NL law
Wet aanvullende maatregelen accountantsorganisaties in werking getreden

Short Reads - Op 1 juli 2018 zijn de Wet aanvullende maatregelen accountantsorganisaties en het bijbehorende Besluit tot onder meer aanpassing van het Besluit toezicht accountantsorganisaties (Bta) (grotendeels) in werking getreden. De wet beoogt de kwaliteit van de accountantscontroles te verbeteren. Met het oog daarop zijn met name voorschriften ingevoerd die zien op de governance van accountantsorganisaties en zijn de bevoegdheden van de AFM uitgebreid.

Read more

12.07.2018 NL law
Initiatief wetsvoorstel Wet bestuurlijk verbod rechtspersonen geconsulteerd

Articles - Begin dit jaar is het initiatief van enkele Kamerleden voor het voorstel van de Wet bestuurlijk verbod rechtspersonen geconsulteerd. Het voorstel geeft de Minister voor Rechtsbescherming de bevoegdheid om een rechtspersoon bij beschikking te verbieden en te ontbinden indien zijn werkzaamheid in strijd is met de openbare orde. De wet is een aanvulling op de mogelijkheid voor de rechter om – op verzoek van het Openbaar Ministerie – rechtspersonen waarvan de werkzaamheid in strijd is met de openbare orde verboden te verklaren en te ontbinden (art. 2:20 BW).

Read more

12.07.2018 NL law
Algemene verordening gegevensbescherming van toepassing

Short Reads - Vanaf 25 mei 2018 zijn de Algemene verordening gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679) (AVG) en de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (Uitvoeringswet) van toepassing in Nederland. De AVG en de Uitvoeringswet vervangen de richtlijn betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens (Richtlijn 95/46/EG) en de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Read more

12.07.2018 NL law
Evaluatie van de Wet aanpassing enquêterecht

Articles - Op 1 januari 2013 is de Wet aanpassing enquêterecht in werking getreden. Deze wet is geëvalueerd door de Tilburg University. De uitkomsten van deze evaluatie zijn op 21 maart 2018 door de Minister voor Rechtsbescherming gepubliceerd. In deze Corporate Update een overzicht van enkele conclusies en aanbevelingen van de onderzoekscommissie. Wij verwijzen in dit verband tevens naar de samenvatting van het onderzoek.

Read more

12.07.2018 NL law
Voortgang wetsvoorstel Wet bescherming bedrijfsgeheimen

Short Reads - Op 5 juli 2016 is de Richtlijn bedrijfsgeheimen (2016/943/EU) in werking getreden. De richtlijn heeft tot doel de regels inzake bescherming van niet-openbaar gemaakte knowhow en bedrijfsinformatie (bedrijfsgeheimen) in de EU lidstaten te harmoniseren. De richtlijn moest voor 9 juni 2018 geïmplementeerd zijn in de Nederlandse wet- en regelgeving. Nederland heeft deze termijn niet gehaald.

Read more

12.07.2018 NL law
Boskalis/Fugro: begrenzing van het agenderingsrecht van aandeelhouders

Articles - Aandeelhouders en certificaathouders hebben op grond van art. 2:114a BW agenderingsrecht. Maar kunnen zij ook op de algemene vergadering een (informele) stemming afdwingen over een onderwerp dat niet tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoort? Deze vraag stond centraal in een arrest van de Hoge Raad van 20 april 2018 tussen Boskalis en Fugro.  

Read more

Our website uses cookies: third party analytics cookies to best adapt our website to your needs & cookies to enable social media functionalities. For more information on the use of cookies, please check our Privacy and Cookie Policy. Please note that you can change your cookie opt-ins at any time via your browser settings.

Privacy – en cookieverklaring