Articles

Annotatie onder Rechtbank Amsterdam - 20 maart 2012

Annotatie onder Rechtbank Amsterdam - 20 maart 2012

Annotatie onder Rechtbank Amsterdam - 20 maart 2012

29.08.2013 NL law

Gedaagde sub 1 wist op het moment dat zij de betaling van de declaratie door failliet ontving, dat het faillissement was aangevraagd; zij had de aanvraag immers zelf namens failliet ingediend. Deze betaling dient naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid in de gegeven omstandigheden buiten de toepassing van art. 47 Fw te blijven omdat deze betaling zag op werkzaamheden die in het teken stonden van het voorkomen van het faillissement van failliet.

Vanaf het moment dat failliet in de problemen was gekomen als gevolg van de opzegging door haar cliënt van de overeenkomst tussen deze partijen, was duidelijk dat een faillissement van failliet dreigde. Het lag dus in de rede dat failliet ter voorkoming van het faillissement juridisch advies is gaan inwinnen, waarvoor zij gedaagde sub 1 heeft benaderd. De werkzaamheden waar de betaling op zag, betroffen een juridisch onderzoek naar de mogelijkheid om de werknemers van failliet onder te brengen bij haar cliënt met het doel om faillissement te voorkomen. Immers, als onweersproken staat vast dat deze werknemers een grote kostenpost voor failliet vertegenwoordigden, die met een mogelijke overname weggenomen zou zijn. Daarmee was het belang van alle schuldeisers gediend. Dat deze poging niet tot het gewenste resultaat heeft geleid, doet daar niet aan af. De omvang van de werkzaamheden was voorts niet onredelijk. Niet gebleken is dat gedaagde sub 1 tegen beter weten in is doorgegaan met het verlenen van bijstand die zag op het voorkomen van faillissement. De hoogte van de gedeclareerde kosten was evenmin onredelijk, te minder nu gedaagde sub 1 voor het verzoekschrift faillissement, het bijwonen van de zitting en het overleg met de curator geen kosten in rekening heeft gebracht. Onder deze omstandigheden was de betaling van dit juridisch advies niet onzorgvuldig jegens de overige schuldeisers van failliet. Een andere uitkomst zou in casu als maatschappelijk onaanvaardbaar moeten worden aangemerkt. In dit verband wordt verwezen naar r.o. 4.4 van de uitspraak van de Rechtbank Rotterdam van 26 maart 2008, «JOR» 2010/202, m.nt. NEDF (Quist q.q./Borsboom & Hamm c.s.). Van gedeclareerde werkzaamheden die in geen enkel opzicht aan het faillissement kunnen worden gerelateerd en waarop art. 47 Fw onverkort van toepassing zou zijn geweest, is niet gebleken.

Robbert Jan van der Weijden schreef een annotatie over deze uitspraak. Deze annotatie is gepubliceerd in JOR 2013/251. 

Lees de volledige annotatie. 

Related news

21.05.2019 NL law
Corporate Recovery & Insolvency in the Netherlands

Articles - Does the legislative framework in your jurisdiction allow for informal work-outs, as well as formal restructuring and insolvency proceedings, and to what extent are each of these used in practice? What formal rescue procedures are available in your jurisdiction to restructure the liabilities of distressed companies? What effect does each restructuring procedure have on existing contracts? How are the creditors and/or shareholders able to influence each winding up process. 

Read more

09.08.2019 NL law
Verifieerbare vorderingen, de stand van zaken na Credit Suisse/Jongepier q.q.

Articles - De afgelopen jaren heeft de Hoge Raad verschillende arresten gewezen over de invloed van het faillissement op wederkerige overeenkomsten, het fixatiebeginsel en de kwalificatie van vorderingen als boedelvordering, verifieerbare vordering of nietverifieerbare vordering. In het arrest van 23 maart 2018 (hierna: Credit Suisse/Jongepier q.q.) verduidelijkt de Hoge Raad ter beantwoording van enkele prejudiciële vragen wanneer vorderingen die voortvloeien uit een ten tijde van het faillissement reeds bestaande rechtsverhouding voor verificatie in aanmerking komen.

Read more

21.05.2019 BE law
The International Comparative Legal Guide to Corporate Recovery & Insolvency 2019 - Belgian chapter

Articles - This Guide covers common issues in corporate recovery and insolvency - including issues that arise when a company is in financial difficulties, insolvency procedures, cross-border issues - in 30 jurisdictions. Pieter Wouters and Paul Van der Putten of Stibbe Brussels' Litigation department contributed to the Belgian chapter of the ICLG.

Read more

13.06.2019 NL law
EU reshaping the restructuring landscape? Directive on Restructuring and Insolvency approved by EU Council

Short Reads - The Council of the European Union adopted a proposal for a Directive on restructuring and insolvency (2016/0359 (COD) on 6 June 2019. The Directive will enter into force twenty days after it is published in the Official Journal of the European Union. From that date, Member States will have two years to implement the substantive parts of the Directive in their national legislation, although a one year extension can be granted.

Read more

13.05.2019 LU law
Stibbe reinforces its Luxembourg office with the appointment of three new Counsel

Inside Stibbe - Stibbe reinforces its Luxembourg office with the appointment of Vanessa Schmitt (Corporate & Finance), Olivier dal Farra (Tax), and Frédéric Pilorget (Corporate & Finance) as Counsel. The new appointments have taken effect in April and allow Stibbe to further strengthen its Luxembourg tax and corporate and finance teams to continue to respond to market needs.

Read more

Our website uses functional cookies for the functioning of the website and analytic cookies that enable us to generate aggregated visitor data. We also use other cookies, such as third party tracking cookies - please indicate whether you agree to the use of these other cookies:

Privacy – en cookieverklaring