Articles

Annotatie onder Hoge Raad - 30 maart 2012

Annotatie onder Hoge Raad - 30 maart 2012

Annotatie onder Hoge Raad - 30 maart 2012

13.10.2012 NL law

In deze procedure doen de aandeelhouders in NV Bronwaterleiding Doorn, de gemeente Utrechtse Heuvelrug en Van Gelderen, het in art. 2:86d lid 4 en 5 BW bedoelde verzet tegen de verstrekking van duplicaten van verloren gegane aandeelbewijzen aan verzoeker Engel. Dat verzet heeft de rechtbank gegrond verklaard.

De rechtbank oordeelde (a) dat de gemeente en Van Gelderen zijn aan te merken als belanghebbenden in de zin van art. 2:86d lid 4 BW en (b) dat Engel onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt dat hij aandeelhouder is. Beide oordelen heeft het hof onderschreven. Het middel komt (uitsluitend) op tegen het oordeel van het hof dat de gemeente en Van Gelderen zijn aan te merken als belanghebbenden.

Paul Quist schreef een annotatie bij deze uitspraak. Deze noot is gepubliceerd in JOR 2012/279.

Lees de volledige annotatie. 

 

Related news

02.08.2019 NL law
De insidermelding onder de Verordening Marktmisbruik met betrekking tot afgeleide en verbonden financiële instrumenten

Articles - Soeradj Ramsanjhal schreef samen Jeevan Sathie een artikel over de insidermelding bij beursvennootschappen. Deze meldplicht is niet altijd snel te doorgronden, met name als transacties betrekking hebben op afgeleide of verbonden financiële instrumenten. Ten aanzien hiervan is een 20%-drempel opgenomen en een uitzondering van de meldplicht met betrekking tot deelnemingsrechten in discretionair beheerde beleggingsinstellingen.

Read more

Our website uses functional cookies for the functioning of the website and analytic cookies that enable us to generate aggregated visitor data. We also use other cookies, such as third party tracking cookies - please indicate whether you agree to the use of these other cookies:

Privacy – en cookieverklaring