Articles

Annotatie onder Hoge Raad - 30 maart 2012

Annotatie onder Hoge Raad - 30 maart 2012

Annotatie onder Hoge Raad - 30 maart 2012

13.10.2012 NL law

In deze procedure doen de aandeelhouders in NV Bronwaterleiding Doorn, de gemeente Utrechtse Heuvelrug en Van Gelderen, het in art. 2:86d lid 4 en 5 BW bedoelde verzet tegen de verstrekking van duplicaten van verloren gegane aandeelbewijzen aan verzoeker Engel. Dat verzet heeft de rechtbank gegrond verklaard.

De rechtbank oordeelde (a) dat de gemeente en Van Gelderen zijn aan te merken als belanghebbenden in de zin van art. 2:86d lid 4 BW en (b) dat Engel onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt dat hij aandeelhouder is. Beide oordelen heeft het hof onderschreven. Het middel komt (uitsluitend) op tegen het oordeel van het hof dat de gemeente en Van Gelderen zijn aan te merken als belanghebbenden.

Paul Quist schreef een annotatie bij deze uitspraak. Deze noot is gepubliceerd in JOR 2012/279.

Lees de volledige annotatie. 

 

Related news

23.07.2019 NL law
Voortgang Wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen

Short Reads - In onze Corporate Update van 29 januari 2019 bespraken wij de voortgang van het Wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen. Kort hierna, op 15 februari 2019,  zijn de Nota n.a.v. het nader verslag en de Tweede nota van wijziging verschenen. Verder heeft de minister in een brief van 20 mei 2019 nog enkele vragen beantwoord. De plenaire behandeling van het wetsvoorstel zal na het zomerreces plaatsvinden. In deze bijdrage behandelen we kort de voortgang van het wetsvoorstel.

Read more

18.07.2019 NL law
Duurzaamheidsverslaggeving: van lappendeken naar een geüniformeerd stelsel

Articles - Decennialang zijn verslaggevingsvoorschriften voornamelijk gericht geweest op het verstrekken van informatie over – met name – de financiële prestaties van de verslaggevende entiteit. De afgelopen jaren is echter de aandacht voor en het belang van verslaggeving over – ook – de niet-financiële aspecten van ondernemen fors toegenomen. Tegelijkertijd ontbreekt het tot op heden aan een geüniformeerd stelsel van voorschriften met betrekking tot duurzaamheidsverslaggeving.

Read more

Our website uses functional cookies for the functioning of the website and analytic cookies that enable us to generate aggregated visitor data. We also use other cookies, such as third party tracking cookies - please indicate whether you agree to the use of these other cookies:

Privacy – en cookieverklaring