Articles

Groundbreaking Dutch cross-border conversions

Groundbreaking Dutch cross-border conversions

Groundbreaking Dutch cross-border conversions

20.12.2012

Stibbe, the leading Benelux law firm, recently advised on innovative inbound cross-border company conversions that have been executed by way of a Dutch notarial deed at Stibbe's offices in Amsterdam. Through the conversions, the companies that were previously governed by the laws of another EU jurisdiction, are now turned into Dutch companies, without discontinuing them

Until recently, this route was assumed to be open only in a limited number of situations, mainly by means of the transfer of the effective management of a company among two countries that abide by the siège réel or real seat doctrine. This summer, the EU Court of Justice (“ECJ”) clarified the EU principles at stake in its judgment in the Vale case1, which built on the Cartesio case2. In the Vale case the ECJ held that EU law precludes national legislation which enables companies established under national law to convert, but does not allow, in general, companies governed by the law of another Member State to convert to companies governed by its national law.

Dutch law enables the conversion of a national company of one type into a national company of another. It does, however, not contain specific rules for cross-border conversion. Pursuant to the ECJ’s clarifications the Netherlands has to accept incoming cross-border conversions. Stibbe has followed the national conversion procedure (inter alia providing for a notarial deed of conversion) while at the same time observing the procedural requirements in the source country by transferring the registered office and principal place of business of the companies.

The possibility of cross-border migrations makes companies within the EU much more versatile. It enables them to change jurisdictions without having to liquidate, without creating a dual residency and without the necessity to re-execute all important contracts.

Should you have any questions regarding cross-border conversions into or out of the Netherlands, please feel free to contact us.

[1] ECJ 12 July 2012, no C-378/10 (VALE Építési)
[2] ECJ 16 December 2008, nr. C-210/06 (Cartesio)

Team

Related news

18.07.2019 NL law
Duurzaamheidsverslaggeving: van lappendeken naar een geüniformeerd stelsel

Articles - Decennialang zijn verslaggevingsvoorschriften voornamelijk gericht geweest op het verstrekken van informatie over – met name – de financiële prestaties van de verslaggevende entiteit. De afgelopen jaren is echter de aandacht voor en het belang van verslaggeving over – ook – de niet-financiële aspecten van ondernemen fors toegenomen. Tegelijkertijd ontbreekt het tot op heden aan een geüniformeerd stelsel van voorschriften met betrekking tot duurzaamheidsverslaggeving.

Read more

03.07.2019 NL law
Bezoldigingsbeleid en bezoldigingsverslag onder het Wetsvoorstel Implementatie herziene aandeelhoudersrechtenrichtlijn

Short Reads - Op 2 april 2019 heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel Implementatie herziene aandeelhoudersrechtenrichtlijn, samen met enkele Amendementen rondom het bezoldigingsbeleid en het bezoldigingsverslag, aangenomen. Er bleken enkele onduidelijkheden te zijn in de praktische uitwerking van enkele Amendementen. Na vragen door de Eerste Kamercommissie heeft de minister daarop geantwoord in de op 27 juni 2019 verschenen Memorie van antwoord. In dit bericht behandelen wij de Amendementen, de gerezen onduidelijkheden daarbij en de antwoorden van de minister.

Read more

25.06.2019 LU law
The dawn of a new era of cross-border mobility within the EU?

Seminar - François Bernard, Senior Associate at Stibbe Luxembourg, will conduct a seminar in Luxembourg on 25 June in collaboration with Legitech on Directive proposal COM2018 (241 final) amending the cross-border merger regime currently enshrined in Directive (EU) 2017/1132 and introducing a new regime applicable to cross-border conversions and divisions.

Read more

18.06.2019 NL law
Countdown. Een cursus aftellen voor juristen

Articles - Hoe lang duurt een verzetstermijn nu precies? Voor juridische fusie schrijft art. 2:316 lid 2 BW voor dat tot een maand nadat alle te fuseren rechtspersonen de fusie hebben aangekondigd iedere schuldeiser bij de rechtbank tegen het voorstel tot fusie in verzet kan komen. Art. 2:317 lid 2 BW bepaalt vervolgens dat een besluit tot fusie een maand na de dag waarop alle fuserende rechtspersonen de fusie hebben aangekondigd kan worden genomen. De vraag is wanneer nu precies die verzetstermijn eindigt.

Read more

Our website uses functional cookies for the functioning of the website and analytic cookies that enable us to generate aggregated visitor data. We also use other cookies, such as third party tracking cookies - please indicate whether you agree to the use of these other cookies:

Privacy – en cookieverklaring