Articles

Girale betaling en het faillissement van de rekeninghouder

Girale betaling en het faillissement van de rekeninghouder

Girale betaling en het faillissement van de rekeninghouder

01.02.2010 NL law

Na een uiteenzetting van de stand van zaken met betrekking tot rondom de faillissementsdatum door de schuldenaar verstrekte en door diens bank uitgevoerde betalingsopdrachten bepreken Robbert Jan van der Weijden en Ben Schuijling twee recente ontwikkelingen. 

Ten eerste de vraag of een gefailleerde schuldenaar die een betalingsopdracht aan zijn bank verstrekt, verplicht kan zijn de schade die de bank hierdoor lijdt te vergoeden en zo ja, of de bank de mogelijkheid heeft om – ondanks het faillissement – deze vordering voldaan te krijgen. Daarnaast het per 1 november 2009 geldende art. 19 lid 3 van de Algemene Bankvoorwaarden waarin aan de bank onder andere de bevoegdheid wordt toegekend om de creditering van een rekening van een cliënt als gevolg van een door een gefailleerde gegeven betalingsopdracht ongedaan te maken.

Dit artikel is gepubliceerd in het Tijdschrift Financiering, Zekerheden en Insolventierechtspraak 2010/1.

Lees de volledige publicatie. 

Related news

21.05.2019 NL law
Corporate Recovery & Insolvency in the Netherlands

Articles - Does the legislative framework in your jurisdiction allow for informal work-outs, as well as formal restructuring and insolvency proceedings, and to what extent are each of these used in practice? What formal rescue procedures are available in your jurisdiction to restructure the liabilities of distressed companies? What effect does each restructuring procedure have on existing contracts? How are the creditors and/or shareholders able to influence each winding up process. 

Read more

09.08.2019 NL law
Verifieerbare vorderingen, de stand van zaken na Credit Suisse/Jongepier q.q.

Articles - De afgelopen jaren heeft de Hoge Raad verschillende arresten gewezen over de invloed van het faillissement op wederkerige overeenkomsten, het fixatiebeginsel en de kwalificatie van vorderingen als boedelvordering, verifieerbare vordering of nietverifieerbare vordering. In het arrest van 23 maart 2018 (hierna: Credit Suisse/Jongepier q.q.) verduidelijkt de Hoge Raad ter beantwoording van enkele prejudiciële vragen wanneer vorderingen die voortvloeien uit een ten tijde van het faillissement reeds bestaande rechtsverhouding voor verificatie in aanmerking komen.

Read more

21.05.2019 BE law
The International Comparative Legal Guide to Corporate Recovery & Insolvency 2019 - Belgian chapter

Articles - This Guide covers common issues in corporate recovery and insolvency - including issues that arise when a company is in financial difficulties, insolvency procedures, cross-border issues - in 30 jurisdictions. Pieter Wouters and Paul Van der Putten of Stibbe Brussels' Litigation department contributed to the Belgian chapter of the ICLG.

Read more

13.06.2019 NL law
EU reshaping the restructuring landscape? Directive on Restructuring and Insolvency approved by EU Council

Short Reads - The Council of the European Union adopted a proposal for a Directive on restructuring and insolvency (2016/0359 (COD) on 6 June 2019. The Directive will enter into force twenty days after it is published in the Official Journal of the European Union. From that date, Member States will have two years to implement the substantive parts of the Directive in their national legislation, although a one year extension can be granted.

Read more

13.05.2019 LU law
Stibbe reinforces its Luxembourg office with the appointment of three new Counsel

Inside Stibbe - Stibbe reinforces its Luxembourg office with the appointment of Vanessa Schmitt (Corporate & Finance), Olivier dal Farra (Tax), and Frédéric Pilorget (Corporate & Finance) as Counsel. The new appointments have taken effect in April and allow Stibbe to further strengthen its Luxembourg tax and corporate and finance teams to continue to respond to market needs.

Read more

Our website uses functional cookies for the functioning of the website and analytic cookies that enable us to generate aggregated visitor data. We also use other cookies, such as third party tracking cookies - please indicate whether you agree to the use of these other cookies:

Privacy – en cookieverklaring