Articles

De fiscale werkkostenregeling: een arbeidsrechtelijke splijtzwam?

De fiscale werkkostenregeling: een arbeidsrechtelijke splijtzwam?

De fiscale werkkostenregeling: een arbeidsrechtelijke splijtzwam?

01.12.2010 NL law

Per 1 januari 2011 treedt de forfaitaire werkkostenregeling in werking. Hierdoor veranderen de regelingen voor belastingvrije vergoedingen en verstrekkingen ingrijpend. Dit zal het voor veel werkgevers noodzakelijk maken om arbeidsvoorwaarden te wijzigen. In dit artikel wordt besproken wat de veranderingen inhouden en hoe die doorwerken in de arbeidsovereenkomst.

Klik hier voor dit artikel in ArbeidsRecht 2010/54.

Related news

21.03.2019 EU law
Our TMT team examines the interaction between GDPR and other key legal domains during a seminar 'GDPR 360°'

Seminar - Erik Valgaeren, Partner TMT, and his team organize a seminar which focuses on the interaction between GDPR and litigation, corporate law, administrative law and employment law.

Read more

29.01.2019 NL law
Wet bevoegdheden ondernemingsraad inzake bestuurdersbeloningen in werking getreden

Short Reads - Op 1 januari 2019 is de Wet tot wijziging van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) in verband met de bevoegdheden van de ondernemingsraad inzake de beloningen van bestuurders in werking getreden. Grote ondernemingen moeten op grond van deze wetswijziging jaarlijks een gesprek organiseren met de ondernemingsraad over onder meer de ontwikkeling van de beloningsverhoudingen binnen de onderneming.

Read more

15.01.2019 NL law
De verplichte deelneming in bedrijfstakpensioenfondsen: wel of geen voorrangsregel in de betekenis van artikel 9 Rome I?

Articles - In deze bijdrage staat een actueel en belangrijk pensioenvraagstuk centraal. Dit vraagstuk ligt op het snijvlak tussen pensioen en internationaal privaatrecht. Het gaat om een nadere verkenning van de vraag of de verplichtstelling van de Wet Bpf kwalificeert als een regel van bijzonder dwingend recht als bedoeld in artikel 9 van Rome I.

Read more

Our website uses cookies: third party analytics cookies to best adapt our website to your needs & cookies to enable social media functionalities. For more information on the use of cookies, please check our Privacy and Cookie Policy. Please note that you can change your cookie opt-ins at any time via your browser settings.

Privacy – en cookieverklaring