Articles

Pesten op werkvloer

Pesten op werkvloer

Pesten op werkvloer

17.08.2006 NL law

In deze bijdrage in het Financieel Dagblad gaat Astrid Helstone in op het uit de Europese anti-discriminatie richtlijn voortvloeiende wetsvoorstel dat pesterijen en andere vormen van intimiderend gedrag op de werkvloer tegen moet gaan.

Dit wetsvoorstel voorziet in een belangrijke verschuiving in de bewijslastverdeling in procedures waarin werknemers hun werkgever bijvoorbeeld aansprakelijk stellen voor pesterijen waardoor de zorgplicht van werkgevers nog belangrijker wordt.

  • Klik hier voor deze bijdrage (bron: FD 17 augustus 2006)

Related news

23.07.2018 NL law
Evaluatie Wbfo en start consultatie over mogelijke wijzigingen/wettelijke maatregelen voor vaste beloning

Short Reads - Op 17 juli 2018 heeft de minister van Financiën de twee rapporten over de evaluatie van de Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen (Wbfo) aangeboden aan de Tweede Kamer. Tevens is een maatschappelijke consultatie naar drie wettelijke maatregelen met betrekking tot de vaste beloningen geopend.

Read more

25.07.2018 NL law
Rechter niet verplicht tot ambtshalve toepassing van artikel 1:125 lid 2 Wft (annotatie)

Articles - De Wbfo maximeert de vertrekvergoeding van bestuurders en andere dagelijks beleidsbepalers op een vast jaarsalaris (artikel 1:125 lid 2 Wft) en beoogt volgens de parlementaire geschiedenis fundamentele maatschappelijke belangen te beschermen: het tegengaan van excessieve beloningen en het beschermen van de consument, samenleving en de financiële stabiliteit.

Read more

Our website uses cookies: third party analytics cookies to best adapt our website to your needs & cookies to enable social media functionalities. For more information on the use of cookies, please check our Privacy and Cookie Policy. Please note that you can change your cookie opt-ins at any time via your browser settings.

Privacy – en cookieverklaring