We are Stibbe Infrastructure and Transport specialists

Across Europe, we advise a diverse range of government services and market players in all aspects of infrastructure and transport projects.

Infrastructure and Transport

As one of the leading infrastructure and transport law firms in the Benelux, we play a key role in virtually all the large development projects.

On the menu to the right you will find a list of the specialisms we provide our clients including governments, leading developers, financiers, sponsors, contractors, engineers, consultants and insurance companies.

Through our multidisciplinary approach we handle tender procedures, public procurement, construction and engineering issues, tax law, planning and permits, financing, regulatory and environmental law.

Our specialists act on matters regarding national and international transport, such as the liberalisation of the EU transport market, development of airports and railroads – and advise contracting authorities, port authorities, aviation companies and transport companies on all aspects of their transport projects and concessions. Notably, we have specific expertise in drafting legislation for both regulators and government, and frequently assist private undertakings in efforts to modify or challenge (draft) legislation.

Furthermore, we have extensive experience in conducting complex lawsuits regarding national and international transport disputes, both before the national and international courts and in international arbitration.

Subscribe to newsletter

Experience

Market recognition

"Stibbe is particularly involved with ports as it has a very strong administrative law department"

Chambers Europe 2016, Shipping chapter

"Stibbe's practitioners have a perfect sense of what a client wants and needs. The lawyers were very flexible and professional"

Chambers Europe 2015, Shipping chapter

Other specialists

Related news

02.05.2017 NL law
FAQ: Welke voorbereidingsprocedure is van toepassing op de behandeling van een aanvraag om een omgevingsvergunning?

Short Reads - Voor activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving zoals bouwen, aanleggen van wegen of het in werking hebben van een inrichting is in veel gevallen een omgevingsvergunning vereist. De timing en daarmee ook de kosten van de uitvoering van projecten waar deze activiteiten onderdeel van uitmaken, zoals woningbouwprojecten, infrastructuurprojecten of het uitbreiden van een chemisch bedrijf, worden onder andere beïnvloed door de tijd die nodig is voor het verkrijgen van de benodigde vergunningen.

Read more

07.03.2017 NL law
Hoge Raad overstag: notariële akte van levering is geen btw factuur

Short Reads - Wanneer een onroerende zaak (of beperkt recht) geleverd wordt kan deze levering onderworpen zijn aan heffing van overdrachtsbelasting, omzetbelasting of een combinatie van beide. Indien de levering is onderworpen aan omzetbelasting dan dient de verkopende ondernemer – die niet uitsluitend vrijgestelde prestaties verricht – een btw-factuur uit te reiken.

Read more

07.10.2016 NL law
De Wet natuurbescherming: het overgangsrecht

Short Reads - Op 1 januari 2017 is beoogd dat de Wet natuurbescherming (Wnb) in werking treedt en komen onder meer de Natuurbeschermingwet 1998 (Nbw) en de Flora- en faunawet (Ffw) te vervallen. In deze bijdrage geef ik een overzicht van het overgangsrecht.

Read more

Our website uses cookies: third party analytics cookies to best adapt our website to your needs & cookies to enable social media functionalities. For more information on the use of cookies, please check our Privacy and Cookie Policy. Please note that you can change your cookie opt-ins at any time via your browser settings.

Privacy and Cookie Policy