Belangrijke informatie Stibbe New York B.V. P.C.

Belangrijke informatie Stibbe New York B.V. P.C.

Stibbe New York B.V. P.C.
575 Lexington Avenue, Floor 23
New York, NY 10022
United States of America

T. +1 212 972 40 00
F. +1 212 972 49 29
E.
newyork@stibbe.com

Stibbe New York B.V. P.C. is de New Yorkse vestiging van Stibbe New York B.V.

Stibbe New York B.V. is statutair gevestigd op:
Beethovenplein 10
1077 WM Amsterdam

Stibbe New York B.V. is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 33261662.

BTW nummer: NL8034.20.122.B01

Advocaten, (kandidaat en toegevoegd) notarissen en belastingadviseurs van Stibbe New York B.V. zijn niet ingeschreven bij de New York State Bar of enige andere Bar in de Verenigde Staten. Advocaten, (kandidaat en toegevoegd) notarissen en belastingadviseurs van Stibbe New York B.V. zijn ingeschreven bij de hierna genoemde Nederlandse beroepsorganisaties en gebonden aan de respectievelijke (gedrags-) regels van die organisaties:

Nederlandse Orde van Advocaten
Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie
Nederlandse Orde van Belastingadviseurs

Op basis van toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Wet ter voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme (WWFT), is ons kantoor gehouden om in bepaalde situaties voorafgaand aan het aannemen van opdrachten de identiteit van onze cliënten te verifiëren en bepaalde ongebruikelijke transacties aan centrale autoriteiten te melden. Mocht u hierover vragen hebben, aarzel dan niet om uw Stibbe-contactpersoon hierover te benaderen. Meer informatie vindt u ook terug op de website van het Bureau Financieel Toezicht en van de Nederlandse Orde van Advocaten.

Advocaten, (kandidaat en toegevoegd) notarissen en belastingadviseurs van Stibbe New York B.V. zijn verzekerd conform de regels van hun respectievelijke beroepsorganisaties door middel van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering met wereldwijde dekking. Onze verzekeringsagent is Aon Risk Solutions, Paalbergweg 2-4, Amsterdam, Nederland. Meer informatie vindt u in de verzekeringsverklaring van Aon.

Tenzij anders overeengekomen, zal het honorarium worden berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met jaarlijks door Stibbe New York B.V. vast te stellen uurtarieven. Door Stibbe New York B.V. ten behoeve van de opdrachtgever betaalde onkosten zullen separaat in rekening worden gebracht. Ter dekking van algemene kantoorkosten (zoals porti, telefoon-, fax- en kopieerkosten e.d.) zal een percentage van het honorarium in rekening worden gebracht. Alle door Stibbe in rekening gebrachte of genoemde bedragen zijn – tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven – exclusief BTW en exclusief enige belasting, toeslag of vergelijkbare verhoging die een opdrachtgever, betaler of Stibbe New York B.V. op basis van toepasselijke regelgeving verplicht is te betalen of Stibbe New York B.V. verplicht is in rekening te brengen. De werkzaamheden worden in principe maandelijks aan de opdrachtgever in rekening gebracht met een betalingstermijn van 14 dagen, te rekenen vanaf de datum van de declaratie.

Wij streven er voortdurend naar onze dienstverlening te verbeteren. Mocht u onverhoopt toch ontevreden zijn, dan vernemen wij dat graag van u. U kunt eventuele klachten kenbaar maken via questionsnewyork@stibbe.com. Onze kantoorklachtenregelingen voor advocaten en voor notarissen zijn zowel in het Nederlands als in het Engels beschikbaar.

Our website uses cookies: third party analytics cookies to best adapt our website to your needs & cookies to enable social media functionalities. For more information on the use of cookies, please check our Privacy and Cookie Policy. Please note that you can change your cookie opt-ins at any time via your browser settings.

Privacy – en cookieverklaring