Belangrijke informatie Stibbe London B.V.

Belangrijke informatie Stibbe London B.V.

Stibbe London B.V.

53 New Broad Street
London EC2M 1JJ
Verenigd Koninkrijk

T. +44 20 7151 09 20
F. +44 20 7151 09 30
E.
london@stibbe.com

Stibbe London B.V. is statutair gevestigd op:
Beethovenplein 10
1077 WM Amsterdam

Stibbe London B.V. is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 34206454 en in het ‘Registrar of Companies for England and Wales’ bij Companies House onder de nummers: FC025331 en BR007672.

Nederlands BTW nummer: NL8142.50.026.B01
BTW nummer kantoor Londen: 649 0537 21

Stibbe London B.V. wordt niet gereguleerd door de ‘Solicitors Regulation Authority’ (“SRA”). Advocaten, (kandidaat en toegevoegd) notarissen en belastingadviseurs van Stibbe London B.V. zijn niet ingeschreven bij de ‘Bar of England and Wales’. Advocaten, (kandidaat en toegevoegd) notarissen en belastingadviseurs van Stibbe London B.V. zijn ingeschreven bij de hierna genoemde Nederlandse beroepsorganisaties en gebonden aan de respectievelijke (gedrags-) regels van die organisaties:

Nederlandse Orde van Advocaten
Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie
Nederlandse Orde van Belastingadviseurs

De advocaten van Stibbe London B.V. die zijn geregistreerd bij de SRA als Geregistreerd Europees Advocaat (‘Registered European Lawyer’) zijn gebonden aan de (gedrags-) regels van de SRA indien deze regels van toepassing zijn op een Geregistreerd Europees Advocaat die praktijk houdt via een Uitgezonderde Europese Praktijk (‘Exempt European Practice’), zoals gedefinieerd in het ‘SRA Handbook 2011’. De gedragsregels van de SRA zijn hier beschikbaar - SRA Handbook.

Op basis van toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Wet ter voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme (WWFT), is ons kantoor gehouden om in bepaalde situaties voorafgaand aan het aannemen van opdrachten de identiteit van onze cliënten te verifiëren en bepaalde ongebruikelijke transacties aan centrale autoriteiten te melden. Mocht u hierover vragen hebben, aarzel dan niet om uw Stibbe-contactpersoon hierover te benaderen. Meer informatie vindt u ook terug op de website van het Bureau Financieel Toezicht en van de Nederlandse Orde van Advocaten.

De verplicht gestelde verzekering van de SRA is niet van toepassing op Stibbe London B.V. Advocaten, (kandidaat en toegevoegd) notarissen en belastingadviseurs van Stibbe London B.V. zijn verzekerd conform de regels van hun respectievelijke beroepsorganisaties door middel van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering met wereldwijde dekking. Onze verzekeringsagent is Aon Risk Solutions, Paalbergweg 2-4, Amsterdam, Nederland. Meer informatie vindt u in de verzekeringsverklaring van Aon.

De algemene voorwaarden van Stibbe London B.V. zijn van toepassing op alle diensten die door Stibbe London B.V. worden verleend. Deze algemene voorwaarden zijn terug te vinden op www.stibbe.com/generalconditions, zijn gedeponeerd bij de griffie van de Rechtbank Amsterdam onder nummer 45/2016 en zullen op verzoek kosteloos worden toegezonden. In onze algemene voorwaarden treft u ook nadere informatie aan over, onder meer, onze tarieven, de van toepassing zijnde beperking van onze aansprakelijkheid, het op onze diensten toepasselijk recht en de van toepassing zijnde forumkeuze. Voor onze notariële diensten treft u ook nadere informatie over alternatieve geschilbeslechting aan.

Wij streven er voortdurend naar onze dienstverlening te verbeteren. Mocht u onverhoopt toch ontevreden zijn, dan vernemen wij dat graag van u. U kunt eventuele klachten kenbaar maken via questionslondon@stibbe.com. Onze kantoorklachtenregelingen voor advocaten en voor notarissen zijn zowel in het Nederlands als in het Engels beschikbaar.

Our website uses cookies: third party analytics cookies to best adapt our website to your needs & cookies to enable social media functionalities. For more information on the use of cookies, please check our Privacy and Cookie Policy. Please note that you can change your cookie opt-ins at any time via your browser settings.

Privacy – en cookieverklaring