Belangrijke informatie Stibbe N.V.

Belangrijke informatie Stibbe N.V.

Stibbe N.V.

Beethovenplein 10
1077 WM Amsterdam

T. +31 20 546 06 06
F. +31 20 546 01 23

E.
amsterdam@stibbe.com

Stibbe N.V. is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 34198700.

BTW nummer: NL8132.91.793.B01

Advocaten, (kandidaat en toegevoegd) notarissen en belastingadviseurs van Stibbe N.V. zijn ingeschreven bij de hierna genoemde Nederlandse beroepsorganisaties en gebonden aan de respectievelijke (gedrags-) regels van die organisaties:

Nederlandse Orde van Advocaten
Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie
Nederlandse Orde van Belastingadviseurs

Op basis van toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Wet ter voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme (WWFT), is ons kantoor gehouden om in bepaalde situaties voorafgaand aan het aannemen van opdrachten de identiteit van onze cliënten te verifiëren en bepaalde ongebruikelijke transacties aan centrale autoriteiten te melden. Mocht u hierover vragen hebben, aarzel dan niet om uw Stibbe-contactpersoon hierover te benaderen. Meer informatie vindt u ook terug op de website van het Bureau Financieel Toezicht en van de Nederlandse Orde van Advocaten.

Advocaten, (kandidaat en toegevoegd) notarissen en belastingadviseurs van Stibbe N.V. zijn verzekerd conform de regels van hun respectievelijke beroepsorganisaties door middel van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering met wereldwijde dekking. Onze verzekeringsagent is Aon Risk Solutions, Paalbergweg 2-4, Amsterdam, Nederland. Meer informatie vindt u in de verzekeringsverklaring van Aon.

De algemene voorwaarden van Stibbe N.V. zijn van toepassing op alle diensten die door Stibbe N.V. worden verleend. Deze algemene voorwaarden zijn terug te vinden op www.stibbe.com/generalconditions, zijn gedeponeerd bij de griffie van de Rechtbank Amsterdam onder nummer 46/2016 en zullen op verzoek kosteloos worden toegezonden. In onze algemene voorwaarden treft u ook nadere informatie aan over, onder meer, onze tarieven, de van toepassing zijnde beperking van onze aansprakelijkheid, het op onze diensten toepasselijk recht en de van toepassing zijnde forumkeuze. Voor onze notariële diensten treft u ook nadere informatie over alternatieve geschilbeslechting aan.

Wij streven er voortdurend naar onze dienstverlening te verbeteren. Mocht u onverhoopt toch ontevreden zijn, dan vernemen wij dat graag van u. U kunt eventuele klachten kenbaar maken via questionsamsterdam@stibbe.com. Onze kantoorklachtenregelingen voor advocaten en voor notarissen zijn zowel in het Nederlands als in het Engels beschikbaar.

Our website uses cookies: third party analytics cookies to best adapt our website to your needs & cookies to enable social media functionalities. For more information on the use of cookies, please check our Privacy and Cookie Policy. Please note that you can change your cookie opt-ins at any time via your browser settings.

Privacy – en cookieverklaring