Suzanne Hidajat-Engelsman

  • Languages: Dutch, English
  • Admitted to the Amsterdam Bar: 2011

Related news

14.10.2015 NL law
Termijnen in het arbeidsrecht: een overzicht onder de WWZ

Articles - De Wet Werk en Zekerheid (WWZ) heeft het arbeidsrecht grondig gewijzigd. De arbeidsrechtelijke termijnen zijn daarbij niet gespaard gebleven. Deze bijdrage richt zich op de gewijzigde termijnen in het arbeidsrecht als gevolg van de WWZ. Daarbij wordt met name ingegaan op de voor de praktijk relevante aandachtspunten en onduidelijkheden bij de vervaltermijnen, de bedenktermijn en de aanzegtermijn. Bij deze bijdrage behoort tevens een overzicht van de belangrijkste termijnen in de WWZ.  

Read more

01.05.2015 NL law
De reikwijdte van het ECN/Omen-arrest buiten pensioen

Articles - Op 6 september 2013 wees de Hoge Raad arrest in de zaak ECN/Omen. Dit arrest geeft een principiële beslissing over de rechtsverhouding tussen de werkgever en zijn ex-werknemers op het gebied van pensioen. In deze bijdrage wordt stilgestaan bij deze principiële beslissing en wordt bekeken wat de waarde ervan is voor andere arbeidsvoorwaarden of regelingen dan pensioen.  

Read more

01.05.2014 NL law
De reikwijdte van het ECN/ Omen-arrest buiten pensioen

Articles - Op 6 september 2013 wees de Hoge Raad arrest in de zaak ECN/Omen1. Dit arrest geeft een principiële beslissing over de rechtsverhouding tussen de werkgever en zijn ex-werknemers op het gebied van pensioen. In deze bijdrage wordt stilgestaan bij deze principiële beslissing en wordt bekeken wat de waarde ervan is voor andere arbeidsvoorwaarden of regelingen dan pensioen.

Read more

Other specialists

Our website uses cookies: third party analytics cookies to best adapt our website to your needs & cookies to enable social media functionalities. For more information on the use of cookies, please check our Privacy and Cookie Policy. Please note that you can change your cookie opt-ins at any time via your browser settings.

Privacy and Cookie Policy