Suzanne Hidajat-Engelsman

Suzanne Hidajat-Engelsman

Suzanne joined Stibbe in 2011 advising and litigating on a wide range of both employment and pension issues for her clients.

She handles collective labour and works council issues, and pension related issues such as changes in pension schemes and indexation issues. In addition, Suzanne drafts agreements, negotiates terminations, and advises on the employment and pension aspects of business transfers and restructurings. She also handles a range of general HR advisory matters.

Suzanne is a certified pension lawyer.

She has an LLM in employment law from the University of Amsterdam (2011). Suzanne is a certified pension lawyer (cum laude) (2015) and attended the Stibbe MBA Highlights Programme at INSEAD (2017).

  • Languages: Dutch, English
  • Admitted to the Amsterdam Bar: 2011

Experience

Related news

14.10.2015 NL law
Termijnen in het arbeidsrecht: een overzicht onder de WWZ

Articles - De Wet Werk en Zekerheid (WWZ) heeft het arbeidsrecht grondig gewijzigd. De arbeidsrechtelijke termijnen zijn daarbij niet gespaard gebleven. Deze bijdrage richt zich op de gewijzigde termijnen in het arbeidsrecht als gevolg van de WWZ. Daarbij wordt met name ingegaan op de voor de praktijk relevante aandachtspunten en onduidelijkheden bij de vervaltermijnen, de bedenktermijn en de aanzegtermijn. Bij deze bijdrage behoort tevens een overzicht van de belangrijkste termijnen in de WWZ.  

Read more

01.05.2014 NL law
De reikwijdte van het ECN/ Omen-arrest buiten pensioen

Articles - Op 6 september 2013 wees de Hoge Raad arrest in de zaak ECN/Omen1. Dit arrest geeft een principiële beslissing over de rechtsverhouding tussen de werkgever en zijn ex-werknemers op het gebied van pensioen. In deze bijdrage wordt stilgestaan bij deze principiële beslissing en wordt bekeken wat de waarde ervan is voor andere arbeidsvoorwaarden of regelingen dan pensioen.

Read more

01.05.2015 NL law
De reikwijdte van het ECN/Omen-arrest buiten pensioen

Articles - Op 6 september 2013 wees de Hoge Raad arrest in de zaak ECN/Omen. Dit arrest geeft een principiële beslissing over de rechtsverhouding tussen de werkgever en zijn ex-werknemers op het gebied van pensioen. In deze bijdrage wordt stilgestaan bij deze principiële beslissing en wordt bekeken wat de waarde ervan is voor andere arbeidsvoorwaarden of regelingen dan pensioen.  

Read more

19.01.2015 NL law
Het overgangsrecht van de Wet werk en zekerheid: technisch en belangrijk! (deel 1 en deel 2)

Articles - De Wet werk en zekerheid (Wwz) is best technisch en daarom ook niet meteen toegankelijk. Dat geldt nog sterker voor het overgangsrecht. Toch spelen er voor en na de inwerkingtreding vragen als: moet ik nu de oude tussenpoos nemen om de keten te berekenen? En geldt straks het sociaal plan met de kantonrechtersformule of de transitievergoeding of allebei?  

Read more

Other specialists