Ilse Janssen

Ilse Janssen

Ilse Janssen
  • Junior Associate Amsterdam
  • T. +31 20 546 00 46
  • E. ilse.janssen@stibbe.com ilse.janssen stibbe.com E-mail me
  • Languages: Dutch, English

Related news

08.03.2018 NL law
De rechtspositie van de gedetacheerde werknemer in beweging

Articles - De afgelopen jaren heeft de Europese wetgever meerdere keren aan het wettelijk kader van grensoverschrijdende detachering gesleuteld. Telkens met een vergelijkbare reden: het tegengaan van negatieve gevolgen die aan grensoverschrijdende detachering kleven, met name bij detachering vanuit lagelonenlanden naar hogelonenlanden. Denk aan oneerlijke concurrentie en uitbuiting van gedetacheerde werknemers.

Read more

Other specialists