Feline van Leeuwen

Feline van Leeuwen

Feline van Leeuwen
Feline van Leeuwen Associate Amsterdam
  • T. +31 20 546 00 33
  • E. feline.vanleeuwen@stibbe.com feline.vanleeuwen stibbe.com E-mail me
  • Languages: Dutch, English, German
  • Admitted to the Amsterdam Bar: 2013

Related news

06.07.2015 NL law
Contouren van de subsidieregeling voor windenergiegebied Borssele vastgesteld

Articles - De subsidietender voor de bouw en exploitatie van windparken op zee krijgt steeds meer vorm. Op 1 juli 2015 was de Wet windenergie op zee al in werking getreden. Nu zijn op 3 juli 2015 ook de Regeling windenergie op zee 2015 en de Uitvoeringsregeling windenergie op zee in de Staatscourant gepubliceerd. Beide regelingen zullen op 1 december 2015 in werking treden.

Read more

30.06.2015 NL law
Wet windenergie op zee in werking per 1 juli 2015

Short Reads - De Wet windenergie op zee is vandaag in het Staatsblad afgekondigd en zal op 1 juli 2015 in werking treden. Daarmee is minister Kamp van Economische Zaken erin geslaagd om de wet, conform zijn streven, tijdig door de Tweede en Eerste Kamer te loodsen. Inwerkingtreding per 1 juli 2015 was noodzakelijk, aldus de minister in zijn Kamerbrief van 29 mei 2015, om de afspraken (omtrent de toename van het aandeel hernieuwbare energieopwekking) uit het Energieakkoord voor Duurzame Groei te kunnen nakomen.

Read more

30.06.2015 NL law
Offshore Wind Energy Act to enter into force on 1 July 2015

Articles - The Offshore Wind Energy Act was promulgated in the Bulletin of Acts and Decrees today and will enter into force on 1 July 2015. Accordingly, the Minister of Economic Affairs, Henk Kamp, has achieved his objective of guiding this law through the House of Representatives and the Senate in time. Entry into force of the Act on 1 July 2015 was necessary, according to the Minister in his letter to Parliament of 29 May 2015, to be able to perform the agreements under the Energy Agreement for Sustainable Growth on increasing the share of renewable energy generation.

Read more

Other specialists

Our website uses cookies: third party analytics cookies to best adapt our website to your needs & cookies to enable social media functionalities. For more information on the use of cookies, please check our Privacy and Cookie Policy. Please note that you can change your cookie opt-ins at any time via your browser settings.

Privacy – en cookieverklaring