Derek Sietses

Derek Sietses Associate Amsterdam
  • T. +31 20 546 03 24
  • E. derek.sietses@stibbe.com derek.sietses stibbe.com E-mail me
  • Languages: Dutch, English
  • Admitted to the Amsterdam Bar: 2014

Related news

16.10.2016 NL law
Stibbe hosted a meeting of the Dutch association of company lawyers (NGB)

Seminar - In cooperation with the Dutch association of company lawyers Stibbe hosted a  meeting with the topic Insolvency. Illustrated by several practical cases, the lawyers of Stibbe discussed the most relevant developments of bankruptcy law. 

Read more

26.02.2016 NL law
Terugverdientijd energiebesparende koelmeubelen meer of minder dan vijf jaar? Discussie daarover kan zich terugverdienen!

Short Reads - Op 18 december 2015 deed de rechtbank Amsterdam einduitspraak in de zogenaamde Aldi-zaak waarover wij al eerder een blogbericht schreven. De eindconclusie van de rechtbank luidt dat de Aldi-filialen met succes hebben bestreden dat de terugverdientijd van de opgelegde energiebesparende maatregelen – permanente afdekking voor verticale koelmeubelen – korter is dan vijf jaar. 

Read more

16.10.2016 NL law
Stibbe hosted a meeting of the Dutch association of company lawyers (NGB)

Trends - In cooperation with the Dutch association of company lawyers Stibbe hosted a  meeting with the topic Insolvency. Illustrated by several practical cases, the lawyers of Stibbe discussed the most relevant developments of bankruptcy law. 

Read more

18.12.2015 NL law
De PAS is gewijzigd: meer ontwikkelingsruimte beschikbaar?

Short Reads - Op 15 december 2015 heeft de wetgever het Programma Aanpak Stikstof 2015-2021 (het ”Programma”) herzien. Ook is de Regeling programmatische aanpak stikstof (de ”Regeling”) gewijzigd alsook de daarbij behorende lijst van prioritaire projecten.   Voor een beschrijving van de systematiek van de Programmatische Aanpak Stikstof (”PAS”) verwijzen wij naar onze eerdere blogberichten op Stibbeblog.nl (1, 2 en 3). In dit bericht zetten wij de belangrijkste wijzigingen uiteen.

Read more

29.02.2016 NL law
De begrenzing van Natura 2000-gebieden conform de Habitat- en Vogelrichtlijn

Short Reads - De Afdeling bestuursrechtspraak (”Afdeling”) heeft met de beoordeling van de beroepen betreffende het Natura 2000-gebied “Veluwe” op 10 februari 2016 een interessante uitspraak  gedaan inzake de begrenzing van een Natura 2000-gebied onder de Habitat- en Vogelrichtlijn. Deze uitspraak bevat een informatieve uiteenzetting van de jurisprudentie en verdient daarom signalering.

Read more

Other specialists

Our website uses cookies: third party analytics cookies to best adapt our website to your needs & cookies to enable social media functionalities. For more information on the use of cookies, please check our Privacy and Cookie Policy. Please note that you can change your cookie opt-ins at any time via your browser settings.

Privacy and Cookie Policy