I am David Meijeren Real Estate and Construction specialist

David Meijeren

With experience in our New York, Dubai and Amsterdam offices, David brings global legal knowledge to his specialist area of real estate law and real estate related corporate law. 

As a civil law notary, David represents a diverse range of clients from banks, pension funds and private equity funds to international oil companies, municipalities and project developers. He advises them on the acquisition of (and investment in) commercial real estate projects, the setting up of real estate funds and the financing and securitisation of such projects and funds.

Furthermore, he assists clients on the division of property in apartment rights and the creation of limited real rights such as superficies, ground lease or easements.

David has a master’s in Dutch notarial law from the VU University Amsterdam. 

Legal 500 2016: 'Pragmatic’, ‘deal-oriented’ counsel David Meijeren is praised for his ‘know-how’.

  • Languages: Dutch, English, German

Experience

Related news

08.07.2015 NL law
What’s in a mantelbuis

Articles - Een mantelbuis is wél een net in de zin van art. 5:20 lid 2 BW. Aanleg van een telecomnetwerk of een elektriciteitsnetwerk brengt hierin geen verandering. Art. 5.17 Tw is overbodig. Lees hierover meer in dit artikel, geschreven door Sabine Baegen, Steven Bartels en David Meijeren.

Read more

01.12.2014 NL law
De parlementaire enquête woningcorporaties

Articles - In maart 2012 stemde de Tweede Kamer in met het doen van een onderzoek naar de corporatiesector. De daartoe ingestelde parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties (de ‘Commissie’) heeft dit onderzoek inmiddels afgerond en haar rapport op 30 oktober 2014 aan de Tweede Kamer aangeboden. David Meijeren beschrijft in dit artikel op hoofdlijnen de wijze waarop het onderzoek is uitgevoerd en staat stil bij enkele van de aanbevelingen die de commissie in haar rapport ‘Ver van Huis’ (het ‘Rapport’) doet.

Read more

01.04.2014 NL law
Het wetsvoorstel Herzieningswet TIV

Articles - Het wetsvoorstel Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting beoogt het functioneren van woningcorporaties als ondernemingen met een maatschappelijke taak te verbeteren. Op 11 februari 2014 is een novelle behorende bij voornoemd wetsvoorstel ter consultatie aangeboden. Indien deze novelle wordt aangenomen, zal het wetsvoorstel een ingrijpende wijziging ondergaan. De auteurs staan stil bij enkele bepalingen van vooral rechtspersonenrechtelijke aard van het wetsvoorstel mede in het licht van de novelle. Lees het artikel hier.

Read more

Other specialists

Our website uses cookies: third party analytics cookies to best adapt our website to your needs & cookies to enable social media functionalities. For more information on the use of cookies, please check our Privacy and Cookie Policy. Please note that you can change your cookie opt-ins at any time via your browser settings.

Privacy and Cookie Policy