Daniël Stein

Daniel Stein
Daniël Stein Associate Amsterdam
  • T. +31 20 546 03 30
  • E. daniel.stein@stibbe.com daniel.stein stibbe.com E-mail me
  • Languages: Dutch, English

Related news

21.04.2017 NL law
Doorberekening van kartelschade

Articles - In het arrest Tennet/ABB laat de Hoge Raad voor het eerst zijn licht schijnen over doorberekening van kartelschade. Meer in het bijzonder geeft de Hoge Raad antwoord op de vraag op welke wijze een doorberekeningsverweer (‘passing-on defence’) naar Nederlands recht kan worden vormgegeven.

Read more

01.03.2017 EU law
Implementation of Antitrust Damages Directive: Dutch legislation effective as of 10 February 2017

Short Reads - On 9 February 2017, the act implementing the Antitrust Damages Directive (Directive 2014/104 /EU, the "Directive") into the laws of the Netherlands (the "Implementation Act") was published  in the official Bulletin of Acts and Decrees (het Staatsblad). The Implementation Act is effective as of 10 February 2017 [see our July 2016 Newsletter].

Read more

05.04.2017 NL law
Extinctive prescription in case of possession in bad faith: the former owner may reclaim the property on the basis of tort

Short Reads - On 24 February 2017, the Dutch Supreme Court delivered a judgment (ECLI:NL:HR:2017:309) regarding acquisition of ownership of immovable objects by means of extinctive prescription (bevrijdende verjaring). Under Dutch law, a possessor who possesses an immovable that is not his property, becomes the owner of that good after a period of ten years of uninterrupted possession in good faith (art. 3:99 DCC).

Read more

22.07.2016 EU law
Ambtshalve toetsing van Unierecht door de appelrechter

Articles - Ambtshalve toepassing van de Richtlijn oneerlijke handelsbedingen (in appel). Verduidelijking van het arrest Heesakkers/Voets (2013). Indien de rechter op grond van Unierecht verplicht is om contractuele bedingen te toetsen aan de Richtlijn oneerlijke handelsbedingen, is hij gehouden dat ambtshalve te doen, dus ook indien partijen daarop geen beroep doen (arrest Heesakkers/Voets).

Read more

31.03.2017 NL law
Zijn de gerechten van de plaats waar initiële zuivere vermogensschade intreedt bevoegd om van een vordering tot vergoeding daarvan kennis te nemen?

Articles - Daniël Stein schreef een noot bij het oordeel van het Hof van Justitie over rechtsmacht ten aanzien van vordering uit onrechtmatige daad tot vergoeding van initiële zuivere vermogensschade. Zijn – bij gebreke van andere aanknopingspunten – de gerechten van de plaats waar initiële zuivere vermogensschade intreedt bevoegd om van een vordering tot vergoeding daarvan kennis te nemen? Verhouding tot het oordeel van het Hof van Justitie in het arrest Kolassa/Barclays.  

Read more

01.07.2016 EU law
Singapore ratifies the Hague Convention on choice of court agreements

Short Reads - On 2 June 2016, the Singapore Ministry of Law announced that Singapore has ratified the Hague Convention on Choice of Court Agreements. The Convention was concluded in June 2005 by the Hague Conference on Private International Law, but did not enter into force until 1 October 2015. The ratification requirements for the Convention were met by the EU’s ratification in June 2015. The Convention became binding on Mexico and all EU member states (except Denmark) from 1 October 2015 onwards and will come into effect for Singapore on 1 October 2016.  

Read more

Other specialists

Our website uses cookies: third party analytics cookies to best adapt our website to your needs & cookies to enable social media functionalities. For more information on the use of cookies, please check our Privacy and Cookie Policy. Please note that you can change your cookie opt-ins at any time via your browser settings.

Privacy and Cookie Policy