Annemarie Drahmann

Acting for both companies and public bodies, Annemarie specialises in general public law especially with regard to the allocation of limited public rights by the government.

Her practice also covers environmental and spatial planning matters including nature conservation law. Furthermore, she handles energy law cases in particular those relating to offshore wind farms.

Annemarie has a PhD from Leiden University (2015). She also has an LL.M in public law and criminology, cum laude, from VU University Amsterdam, and obtained her post degree specialist education in administrative law, cum laude, from Grotius Academy.

Further to her work at Stibbe, Annemarie is a lecturer at Leiden University.

She regularly publishes in legal journals such as Administrative Law Judgments (Administratiefrechtelijke Beslissingen, AB) and Construction Law (Bouwrecht, BR).

  • Languages: Dutch, English
  • Admitted to the Amsterdam Bar: 2004

Experience

Related news

27.05.2016 NL law
AG Widdershoven: gelijke kansen bij de verdeling van schaarse vergunningen

Short Reads -

Bestuursorganen moeten bij het verdelen van schaarse vergunningen potentiële gegadigden de mogelijkheid bieden om naar de beschikbare vergunningen mee te dingen. Dat heeft advocaat-generaal Widdershoven op 25 mei 2016 geantwoord op vragen van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. In zijn conclusie stelt de advocaat-generaal dat deze verplichting voortvloeit uit het formele gelijkheidsbeginsel: het beginsel van gelijke kansen. Wat dit beginsel concreet betekent, wordt hieronder beschreven.

Read more

19.04.2016 NL law
Een eerlijke kans bij de veiling van tankstations: wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer

Short Reads -

Tankstations langs rijkswegen staan op grond die in eigendom is van de Staat. De Staat sluit huurovereenkomsten met de exploitanten van de tankstations. Met wie de huurovereenkomst wordt gesloten wordt bepaald door een veiling. Uit een evaluatie bleek dat de veilingmethode verbeterd kon worden. Begin april heeft Minister Blok daarom een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer ingediend. Dit wetsvoorstel wijzigt de Wet tot veiling van bepaalde verkooppunten van motorbrandstoffen.

Read more

13.05.2016 NL law
Actualiteiten Wet openbaarheid van bestuur: metagegevens vallen onder de Wob

Short Reads -

Op 26 april jl. heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State twee interessante uitspraken gedaan over de vraag wat voor soort documenten openbaar kunnen worden op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Uit deze uitspraken blijkt dat metagegevens van een brief en de verzendadministratie van een bestuursorgaan binnen de reikwijdte van de Wob vallen. Hieronder zullen beide uitspraken kort worden beschreven.

Read more

12.04.2016 NL law
Update on offshore wind energy: SDE+ Subsidy and Permit tender Borssele Wind Farm Sites I and II open as of 10 April 2016

Short Reads -

Opening of SDE+ Subsidy and Permit tender Borssele Wind Farm Sites

On 8 April 2016, the final Wind Farm Site Decisions I and II (Kavelbesluit I en II windenenergiegebied Borssele) were published in the Government Gazette (Staatscourant). This was the last formal hurdle to be overcome in order for the first Borssele subsidy tender to open.

Read more

Other specialists

Our website uses cookies: third party analytics cookies to best adapt our website to your needs & cookies to enable social media functionalities. For more information on the use of cookies, please check our Privacy and Cookie Policy. Please note that you can change your cookie opt-ins at any time via your browser settings.

Privacy and Cookie Policy