Anne Vos

Anne Vos

Anne Vos Associate Amsterdam
  • T. +31 20 546 05 22
  • E. anne.vos@stibbe.com anne.vos stibbe.com E-mail me
  • Languages: Dutch, English

Related news

24.01.2017 NL law
Vrijwillige aanhaking van de natuurtoets aan de omgevingsvergunning onder de Wet natuurbescherming

Short Reads - Op 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming ("Wnb") in werking getreden. In dit blogbericht bespreken wij de relatie tussen de Wnb en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht ("Wabo"). De aanvrager van een omgevingsvergunning kan, indien nodig, de Natura 2000-toets en flora- en faunatoets vrijwillig laten aanhaken. In dit blog bespreken wij hoe een vrijwillige aanhaking in zijn werk gaat.

Read more

03.01.2017 NL law
Uitzondering op de vergunningplicht onder de Wet natuurbescherming: minder lasten en meer duidelijkheid?

Short Reads - Eerder bespraken wij de vergunningplicht bij Natura 2000-gebieden onder de Wnb. In dit bericht staan de uitzonderingen op de vergunningplicht centraal. Hoewel de wetgever beoogt meer duidelijkheid te scheppen rondom de uitzonderingen, roept het figuur van "bestaand gebruik" toch vragen op. Wij lichten dit toe in dit blogbericht.

Read more

21.11.2016 NL law
Geen bescherming tegen geluidsoverlast zonder landelijk of lokaal vastgestelde regels?

Short Reads - Een gezin dat naast een muziekschool woont ondervindt overlast van de drumlessen. Het vraagt de gemeente op te treden, maar die weigert dat. Tot en met de Raad van State wordt het gezin in het ongelijk gesteld: er gelden geen regels voor onversterkt muziekgeluid, dus er is geen sprake van een overtreding. Blijft het gezin met de overlast zitten?

Read more

29.11.2016 NL law
In 2017 weer diverse wijzigingen voorzien in het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling

Trends - In 2017 wordt er naar verwachting weer een aantal wijzigingen doorgevoerd in het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling. De inhoudelijke wijzigingen laten zien dat de trend van het zoveel mogelijk onderbrengen van activiteiten onder de algemene regels doorzet. Grootschalige wijzigingen worden tot de inwerkingtreding van de Omgevingswet echter niet meer verwacht. In dit blog zullen wij de relevante wijzigingen in 2017 signaleren.

Read more

15.11.2016 NL law
Mogelijke milieurechtelijke gevolgen voor het bedrijfsleven door de Brexit

Articles - Afval als aandachtspunt en gevolgen level playing field grote industrie De Brexit heeft mogelijk gevolgen voor het milieurecht. Te denken valt aan de regulering van afvaltransport en het gelijke speelveld voor grote industriële installaties. Anna Collignon en Anne Vos, advocaten omgevingsrecht bij Stibbe Amsterdam, bespreken de mogelijke impact op het bedrijfsleven.

Read more

Other specialists

Our website uses cookies: third party analytics cookies to best adapt our website to your needs & cookies to enable social media functionalities. For more information on the use of cookies, please check our Privacy and Cookie Policy. Please note that you can change your cookie opt-ins at any time via your browser settings.

Privacy – en cookieverklaring