Seminar

Webinar: Stikstofdepositie in de praktijk

Webinar: Stikstofdepositie in de praktijk

Webinar: Stikstofdepositie in de praktijk

14.06.2021 NL law

Op 23 juni organiseren Anna Collignon, Liesbeth Berkouwer en Neeltje Walgemoed een webinar waarin actualiteiten op het gebied van het natuurbeschermingsrecht en stikstofdepositie worden besproken.

Aan de hand van enkele cases worden de volgende voor de praktijk relevante actualiteiten besproken:

 • Referentiesituatie en intern salderen. Voor welke activiteiten is nu een vergunning nodig na de uitleg van de gewijzigde Wet natuurbescherming, wat is intern salderen en hoe kan dat worden ingezet?
   
 • Vrijstelling tijdelijke activiteiten. Het recent aangenomen wetsvoorstel Stikstofreductie en natuurverbetering voorziet in een vrijstelling van de vergunningplicht voor activiteiten die een kleine, tijdelijke stikstofdepositie veroorzaken. Hoe die vrijstelling vorm krijgt en wat er nodig is om van de vrijstelling gebruik te maken lichten wij toe.
   
 • Extern salderen. Het gebruiken van vrijgevallen stikstofruimte voor een nieuw project kan behulpzaam zijn bij het verkrijgen van een natuurvergunning. Wat is extern salderen en waarom ligt extern salderen onder zo’n vergrootglas?
   
 • Intrekken van natuurvergunningen. Verzoeken om natuurvergunningen in te trekken zijn aan de orde van de dag. Hoe daarop gereageerd kan worden lichten we toe.
   

In korte presentaties belichten Anna, Liesbeth en Neeltje deze thema’s op het gebied van het natuurbeschermingsrecht en blikken zij vooruit. De middag sluiten we af met een paneldiscussie. Tijdens de presentaties en zeker tijdens de paneldiscussie is ruimte voor vragen en discussie.

Praktische informatie

Datum: Woensdag 23 juni 2021
Tijd: 15.30-17.00 uur

Taal: Nederlands
Locatie: Online webinar

Voor vragen en om u aan te melden, kunt u contact opnemen met stibbeevents@stibbe.com

Team

Related news

21.09.2021 NL law
Mogen grote steden woningbeleggers in alle wijken weren?

Short Reads - Gemeenten krijgen binnenkort een nieuw instrument in de strijd tegen woningnood: opkoopbescherming. Dit is een vergunningplicht voor het verhuren van een recent aangeschafte woning. Het doel daarvan is het weren van opkopende beleggers die delen van de woningmarkt domineren. Onder meer de gemeenten Rotterdam, Den Haag en Amsterdam hebben al gezegd hiervan gebruik te zullen maken in de hele gemeente. Dat laatste is echter makkelijker gezegd dan gedaan.

Read more

20.08.2021 NL law
Fasering toepasselijkheid Wet kwaliteitsborging voor het bouwen: de laag risico gebouwen van gevolgklasse 1 als start

Short Reads - Per 1 juli 2022 treedt naar verwachting de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (hierna: Wkb) in werking. Hiermee komt een nieuw stelsel voor kwaliteitsborging in de bouw. In onze eerdere blog schreven wij al hoe dit toekomstige stelsel van bouwtoezicht eruit zal gaan zien. De belangrijkste wijziging is dat voortaan een ‘private kwaliteitsborger’ de conformiteit met bouwtechnische voorschriften zal toetsen in plaats van het college van burgemeester en wethouders.

Read more