Short Reads

Deelnemer op grond van derdenbeding gebonden aan bepaling in uitvoeringsovereenkomst tussen werkgever en verzekeraar tot betaling beleggingskosten (annotatie)

Deelnemer op grond van derdenbeding gebonden aan bepaling in uitvoeri

Deelnemer op grond van derdenbeding gebonden aan bepaling in uitvoeringsovereenkomst tussen werkgever en verzekeraar tot betaling beleggingskosten (annotatie)

21.06.2021 NL law

In deze annotatie becommentarieert Jaap van Slooten een uitspraak van het hof Amsterdam over de binding van deelnemers aan een uitvoeringsovereenkomst op grond van een derdenbeding.

In 1999 trad de werknemer in dienst bij de werkgever. Zij zijn overeengekomen dat werknemer zou gaan deelnemen in de collectieve pensioenregeling van de werkgever (bij Zwitserleven). In dat kader is er een uitvoeringsovereenkomst tussen de werkgever en Zwitserleven waarin staat welke kosten Zwitserleven in rekening brengt. Tien jaar na het einde van zijn arbeidsovereenkomst stelt de werknemer dat de inhouding van kosten in het kader van deze collectieve pensioenverzekering niet met hem zijn overeengekomen althans dat hij niet op deze kosten is gewezen of hierover is geïnformeerd. Het hof oordeelt, kort gezegd, dat de werknemer partij is geworden bij de uitvoeringsovereenkomst en derhalve ook de daarin opgenomen bepalingen over kosten tegen zich moet laten gelden. Dat hij hierop niet is gewezen maakt niet uit, want hij was hier nu eenmaal toe verplicht en bovendien had hij moeten weten dat verzekeraars geen charitatieve instellingen zijn.

Volgens Jaap van Slooten is dit arrest interessant vanwege (1) het oordeel dat de werknemer van rechtswege partij is geworden bij de uitvoeringsovereenkomst en (2) hij daarmee gebonden was aan kostenbepalingen.

Related news

30.08.2021 NL law
Werknemers moeten tijdens lockdown niet gewerkte min-uren inhalen (annotatie)

Short Reads - In deze annotatie bespreekt Astrid Helstone de kort geding-uitspraak van de rechtbank Gelderland in de Wibra-zaak. Deze uitspraak bevestigt dat Wibra haar werknemers de tijdens de lockdown niet-gewerkte uren (min-uren) mag laten inhalen (binnen de door de cao maximaal toegestane bandbreedte). Het afgewogen oordeel van de kortgedingrechter in dit geschil getuigt van een genuanceerde benadering van de vraag onder welke voorwaarden flexcontracten met een min-max karakter toelaatbaar zijn. Astrid meent dat het oordeel in dit geval juist is.

Read more

10.09.2021 NL law
Nieuwe verplichting onder de NOW-4: de overeenkomst ten aanzien van de uitvoering van het bonus- en dividendbeleid

Short Reads - Met de laatste tranche van de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (“NOW-4”) is een nieuwe aanvullende verplichting geïntroduceerd voor het bonus- en dividendverbod. Het bonus- en dividendverbod is een van de meest vergaande verplichtingen onder de NOW en is onderwerp van veel maatschappelijke discussie. 

Read more

02.08.2021 NL law
CuraƧaose rechter: ontslag op staande voet wegens weigeren coronavaccin nietig

Short Reads - Een unicum. Een rechter binnen het Nederlandse koninkrijk heeft zich voor het eerst uitgelaten over het ontslag van een werkneemster die het coronavaccin weigert. Het Gerecht in eerste aanleg van Curaçao heeft in zijn uitspraak van 16 juli 2021 geoordeeld dat het ontslag op staande voet van een werkneemster nietig is. Wel wordt de arbeidsovereenkomst van de werkneemster ontbonden wegens verandering van omstandigheden. In deze short read bespreken wij deze uitspraak van de Curaçaose rechter.

Read more