Articles

Een strafrechtelijk vangnet in de Omgevingswet

Een strafrechtelijk vangnet in de Omgevingswet

Een strafrechtelijk vangnet in de Omgevingswet

15.04.2021 NL law

Daan Doorenbos schreef een artikel voor het Nederlands Juristenblad waarin hij ingaat op het strafrechtelijk vangnet dat de wetgever heeft geïntroduceerd in de Omgevingswet met de verbodsbepaling van artikel 1.7a Ow.

In zijn bijdrage gaat hij nader in op de aard, inhoud en reikwijdte van de vangnetbepaling. Daaruit blijkt dat we te maken hebben met een bedenkelijk stukje strafwetgeving. De vangnetbepaling is wetssystematisch ondoorgrondelijk en terminologisch net zo breed als vaag. Het is praktisch onmogelijk om het gedrag af te stemmen op deze alomvattende strafbaarstelling.

Dit artikel is gepubliceerd in NJB – afl 13

Lees de volledige bijdrage hier.

Related news

17.08.2021 NL law
Obstakelverlichting op windturbines, hoe zit het ook alweer?

Short Reads - Tot een aantal jaar geleden hadden veel windturbines 's avonds en 's nachts rood knipperende verlichting. Dat werd door omwonenden en passanten wel als circusverlichting ervaren. Deze klacht wordt nu minder gehoord, omdat het nu gebruikelijk is dat die verlichting vastbrandend is. Maar waarom hebben veel windturbines verlichting en welke eisen gelden? Dat zetten we in dit blogbericht uiteen.

Read more

20.08.2021 NL law
Fasering toepasselijkheid Wet kwaliteitsborging voor het bouwen: de laag risico gebouwen van gevolgklasse 1 als start

Short Reads - Per 1 juli 2022 treedt naar verwachting de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (hierna: Wkb) in werking. Hiermee komt een nieuw stelsel voor kwaliteitsborging in de bouw. In onze eerdere blog schreven wij al hoe dit toekomstige stelsel van bouwtoezicht eruit zal gaan zien. De belangrijkste wijziging is dat voortaan een ‘private kwaliteitsborger’ de conformiteit met bouwtechnische voorschriften zal toetsen in plaats van het college van burgemeester en wethouders.

Read more