Articles

Stibbe vs. justitie: uitputtingsslag om het verschoningsrecht

Stibbe vs. justitie: uitputtingsslag om het verschoningsrecht

Stibbe vs. justitie: uitputtingsslag om het verschoningsrecht

14.09.2020 NL law

Een uitgebreid artikel in het Het Financieele Dagblad van afgelopen zaterdag over de zaak die Tim de Greve namens vier Stibbe advocaten voert tegen het Openbaar Ministerie en de Fiod, waarbij het verschoningsrecht, een grondbeginsel van de advocatuur, in het geding is.

Lees hier de heldere uiteenzetting van deze zaak.

Team

Related news

24.09.2020 BE law
Stibbe hosts a webinar on dawn raids organised by IBJ/IJE

Seminar - On 24 September 2020, several Stibbe lawyers ​​​​​explain the rights and obligations of companies when confronted with announced or unannounced raids. What do to when, for example, tax authorities, the competition authorities, police services or a bailiff are at your doorstep?

Read more

18.08.2020 NL law
Kwart eeuw faillisementsafwikkeling en boedelschulden

Articles - Ter gelegenheid van haar 25-jarig jubileum nodigde het Tijdschrift voor Insolventierecht Gertjan Boekraad uit een bijdrage te schrijven over hoe het recht zich in een kwart eeuw heeft ontwikkeld op het gebied van de Faillissementsafwikkeling. Aan bod komen vragen als: wat zijn boedelschulden, hoe worden zij omgeslagen en hoe wordt een negatieve boedel afgewikkeld? 

Read more

18.08.2020 NL law
Quarter century bankruptcy settlement and estate debts

Articles - To mark the publication’s 25th anniversary, the editors of the Dutch Journal for Insolvency Law have invited Gertjan Boekraad to author an article on how the issue of bankruptcy settlement has developed in legal doctrine over the past quarter of a century. He discusses questions including: what are estate debts, how can they be paid in advance, and what if the assets do not completely cover the estate debts? 

Read more