Neodyum Miknatis
amateur porn
implant
olabahis
Casino Siteleri
Kayseri escort
canli poker siteleri kolaybet meritslot
escort antalya
istanbul escort
sirinevler escort
antalya eskort bayan
brazzers
Articles

De schikkende pandhouder

De schikkende pandhouder

De schikkende pandhouder

23.10.2020 NL law

De deur op een kier voor goederenrechtelijke partijafspraken?

De spelregels die gelden in de verhouding tussen pandhouder en pandgever houden de gemoederen in juridisch Nederland al geruime tijd bezig. In deze bijdrage wordt stilgestaan bij de bevoegdheid van de pandhouder om een verpande vordering kwijt te schelden, bijvoorbeeld in het kader van een schikking. Al in 2014 oordeelde de Hoge Raad dat die bevoegdheid, ook na mededeling van het pandrecht aan de debiteur, bij de pandgever blijft rusten. In de literatuur ontstond naar aanleiding van dit arrest veel discussie en werd de vraag opgeworpen of de pandgever deze bevoegdheid aan de pandhouder kan verlenen. In het bijzonder rees de vraag: overleeft een dergelijke afspraak een faillissement van de pandgever en kan zij jegens derden worden ingeroepen? Op 18 december 2019 beantwoordde de rechtbank Midden-Nederland die vraag bevestigend. 

In deze bijdrage bespreken Marleen Jonckers en Jeroen van Eck of die beslissing juist is.

Dit artikel is gepubliceerd in het Maandblad voor Vermogensrecht 2020/9

 

 

Team

Related news

18.08.2020 NL law
Kwart eeuw faillisementsafwikkeling en boedelschulden

Articles - Ter gelegenheid van haar 25-jarig jubileum nodigde het Tijdschrift voor Insolventierecht Gertjan Boekraad uit een bijdrage te schrijven over hoe het recht zich in een kwart eeuw heeft ontwikkeld op het gebied van de Faillissementsafwikkeling. Aan bod komen vragen als: wat zijn boedelschulden, hoe worden zij omgeslagen en hoe wordt een negatieve boedel afgewikkeld? 

Read more

12.11.2020 NL law
The Dutch Scheme – high flexibility in plan contents and possibility to affect group guarantees

Short Reads - The Act on confirmation of private restructuring plans (Wet homologatie onderhands akkoord) – which introduces a framework allowing debtors to restructure their debts outside formal insolvency proceedings (the “Dutch Scheme“) – was adopted by the Dutch Senate on 6 October 2020 and will enter into force on 1 January 2021. In previous blogs we have summarised when the Dutch Scheme can be used, who can make use of the initiative, and what action is required.

Read more

18.08.2020 NL law
Quarter century bankruptcy settlement and estate debts

Articles - To mark the publication’s 25th anniversary, the editors of the Dutch Journal for Insolvency Law have invited Gertjan Boekraad to author an article on how the issue of bankruptcy settlement has developed in legal doctrine over the past quarter of a century. He discusses questions including: what are estate debts, how can they be paid in advance, and what if the assets do not completely cover the estate debts? 

Read more